Giấy phép Y khoa Trung Quốc

Giấy phép Y khoa Trung Quốc

Đối với đối tượng làm việc ở Trung Quốc ------ Giấy phép Y khoa Châu Âu có thể sử dụng như nhà đầu tư nước ngoài ở Trung Quốc

THÔNG TIN

Tại các nước phương Tây, họ chỉ cho phép những người bác sĩ đã được cấp phép hành nghề tại đất nước của họ làm việc. Tuy nhiên, đối với sinh viên nước ngoài đã hoàn tất văn bằng đại học y khoa ở Trung Quốc họ có thể tham dự kỳ thi cấp giấy phép y tế quốc gia. Kỳ thi cấp giấy phép y tế quốc gia bao gồm hai phần: phần đầu là MCQ (câu hỏi trắc nghiệm) và phần hai là kỹ năng lâm sàng thông qua việc kiểm tra trực tiếp. Sau khi vượt qua kỳ thi, ứng cử viên đủ thẩm quyền làm việc tại các bệnh viện với tư cách là một bác sĩ. Trong quá trình làm việc, ứng cử viên sẽ được đào tạo từ 1 – 1,5 trong bệnh viện công tác.

Website NMLE: www.nmec.org.cn

Thông tin tổng quát về NMEC:

Trung tâm kiểm tra y tế cấp quốc gia (NMEC) được thành lập vào năm 1985 và tọa lạc trên sông Kunyu ở quận Haidian, Bắc Kinh. Là một đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, NMEC hoạt động như tổ chức chuyên kiểm tra tình hình trong lĩnh vực sức khỏe và nó là một trong những trung tâm kiểm tra chuyên nghiệp đầu tiên trên cả nước. Hiện nay, NMEC có khoảng 40 nhân viên và làm việc một cách tận tâm nhằm đảm bảo sức khỏe của người dân thông qua các xét nghiệm chất lượng cao .

Trách nhiệm chính:

  1. Dưới sự giám sát của Bộ Y tế và Hội đồng cấp giấy phép Y tế, tổ chức sẽ quản trị các kỳ thi y tế cấp quốc gia theo quy định của pháp luật cũng như những quy tắc liên quan.
  2. Chịu trách nhiệm thiết kế cấu trúc, phát triển nội dung, quản lý dữ liệu và nghiên cứu khoa học cho các kỳ thi.
  3. Thực hiện các bài kiểm tra trình độ chuyên môn y tế cho người nước ngoài xin làm việc trong lĩnh vực y tế.
  4. Tham gia xây dựng thể chế, tiêu chuẩn và nghiên cứu nhằm đề ra chính sách cho các bài kiểm tra y tế, đồng thời cung cấp hướng dẫn cần thiết cho các tổ chức khám bệnh cấp tỉnh.
  5. Tổ chức và phối hợp nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, biên soạn cuốn sách tham khảo và xây dựng ngân hàng câu hỏi cho các bài kiểm tra y tế quốc gia.
  6. Tổ chức trao đổi học thuật cấp quốc gia và quốc tế cũng như xây dựng mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực y khoa.
  7. Cung cấp dịch vụ kiểm tra cho cơ quan y tế các cấp.
  8. Cung cấp dịch vụ kiểm tra uy tín được ủy quyền bởi các tổ chức trong và ngoài nước.

Dịch vụ kiểm tra:

NMEC chịu trách nhiệm cho kỳ thi cấp phép y tế quốc gia (NMLE) về phát triển hướng dẫn, phát triển sản phẩm, quản lý kiểm tra, chấm điểm, thiết lập tiêu chuẩn, phân tích tâm lý và ứng dụng công nghệ thông tin. Năm 1998, Trung Quốc đã ban hành Luật liên quan đến bác sĩ được cấp phép và kỳ thi NMLE trên toàn quốc. NMLE được chia thành 2 phần: một bài kiểm tra kỹ năng lâm sàng (CS) và một bài thi viết tỗng quát (GW).

Chỉ khi đậu bài kiểm tra CS, ứng cử viên mới đủ điều kiện tham gia bài kiểm tra GW. Lưu ý, ứng viên không được phép hành nghề cho đến khi vượt qua cả hai bài thi trong cùng một năm và đăng ký giấy phép. Bài kiểm tra CS thường diễn ra vào tháng Bảy và bài kiểm tra GW trong tháng Chín.

Dịch vụ khác bao gồm kỳ thi tuyển sinh dành cho sinh viên Y khoa sau hệ đại học, đào tạo và đánh giá nhân viên Y tế, kiểm tra khả năng ngôn ngữ thống nhất cho bác sĩ, sự thông thạo ngoại ngữ về lĩnh vực Y khoa (LPT), bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cho nhân sự thuộc tổ chức quốc tế và kiểm tra kiến ​​thức cơ bản cho nhãn khoa quốc tế.

Số lượng thí sinh đăng ký cho tất cả các dịch vụ vượt quá một triệu người mỗi năm. Phòng Quan hệ và Hợp tác của NMEC luôn trao đổi thông tin và tìm kiếm cơ hội cộng tác với các tổ chức quốc tế khác nhau. Donald Melnick, Chủ tịch Hội đồng y tế quốc gia (NBME) đã đến thăm NMEC hai lần vào năm 2002 và 2006 với phái đoàn của mình để giới thiệu hệ thống giáo dục y tế và kiểm tra cấp phép tại Mỹ. Ba nghiên cứu sinh từ NMEC đã hoàn thành chương trình học bổng tài trợ bởi NBME vào tháng Bảy năm 2008. Nhân viên của NBME có thêm 1 chuyến thăm tại NMEC trong tháng 7 năm 2008 và đã có buổi trình bày về việc phát triển sản phẩm, thiết lập tiêu chuẩn và kiểm tra an ninh. Họ cũng có buổi tham quant rung tâm kiểm tra kỹ năng lâm sàng ở Bắc Kinh.

Phái đoàn NMEC cũng từng tham gia Hiệp hội các Nhà xuất bản 2008 trong cuộc họp hàng năm tại Dallas, Texas. Nhiều đoàn đại biểu đã được gửi sang Mỹ, Canada, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc để trao đổi thêm với giám định y khoa địa phương.

Tổ chức NMEC sẽ còn tiếp tục cải cách và đưa ra những chính sách mở cửa. Đồng thời, đẩy mạnh sự trao đổi, hợp tác với các tổ chức quốc tế để thúc đẩy quá trình phát triển việc kiểm tra sức khỏe ở pham vi toàn cầu. Bên cạnh đó, tổ chức luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ kiểm tra tốt nhất với những kinh nghiệm quý báu và sự cố gắng hết mình đến từ nhân viên.

Liên hệ NMEC:

Ông FENG Pan, Phó tổng cục ngoại giao, Trung tâm Giám định Y khoa Quốc gia số 3, Đường Huoqiying, Quận Haidian, Bắc Kinh, 100.097 P. R. Trung Quốc, Điện thoại: 86-10-59935025