Giấy phép hành nghề tại Mỹ

License USMLE (Giấy phép hành nghề tại Mỹ)

 

6MD 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th Sau tốt nghiệp
Làm việc tại Mỹ USNBME USMLE bước 1 USMLE bước 2 ING matching
4MD 1st 2nd 3rd 4th

 

Tổng quan (Overview):

Bước 1 đánh giá xem bạn hiểu và có thể áp dụng các khái niệm quan trọng của kiến thức cơ bản vào nghành y, đồng thời nhấn mạnh đặc biệt về nguyên tắc và cơ chế của sức khỏe, bệnh tật và chế độ điều trị. Ngoài ra, Bước 1 còn đảm bảo không chỉ các nền tảng kiến thức vững chắc cho việc thực hành an toàn và đủ thẩm quyền liên quan đến y khoa trong hiện tại, mà còn những nguyên tắc khoa học cần thiết để duy trì năng lực thông qua việc học tập suốt đời. Bước 1 đã được xây dựng theo một phác thảo nội dung hướng những kiến thức cơ bản theo hai chiều: hệ thống và quy trình.

Bước 1 là một kỳ thi diễn ra trong ngày. Ngày thi gồm có 308 câu hỏi trắc nghiệm, được chia ra làm 7 phần và mỗi phần chứa khoảng 44 câu hỏi. Thí sinh có 60 phút làm cho mỗi phần và tối thiểu 45 phút cho thời gian nghỉ ngơi, khoảng 15 phút đọc đề. Thời gian giải lao sẽ nhiều hơn nếu hoàn thành mỗi phần thi sớm.

ội dung kiểm tra liên quan đến các lĩnh vực liên ngành:

Bước 2 đánh giá xem bạn có thể áp dụng kiến ​​thức y học, kỹ năng và sự hiểu biết về khám chữa bệnh cho việc chăm sóc bệnh nhân lẫn nâng cao sức khỏe và phòng chống bệnh tật. Bước 2 đảm bảo sự tập trung trong việc khám chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân. Tạo tiền đề cho việc thực hành an toàn cũng như đủ thẩm quyền quyết định vấn đề liên quan đến y khoa.

Bước 2 đã được xây dựng theo một phác thảo nội dung hướng những kiến thức cơ bản theo hai chiều: trách nhiệm bác sĩ và phân loại bệnh.

Bước 2 vẫn là một kỳ thi trong ngày. Bài kiểm tra được chia thành nhiều phần và mỗi phần lại có những nội dung kiểm tra khác nhau

Vào ngày thi, thí sinh có tối thiểu 45 phút nghỉ ngơi và 15 phút đọc đề. Thời gian giải lao sẽ nhiều hơn nếu hoàn thành mỗi phần thi sớm.

USMILE soạn thảo nội dung dựa theo nguyên tắc chung và nhu cầu của hệ thống tổ chức cá nhân. Các câu hỏi kiểm tra sẽ được phân loại vào một trong 18 lĩnh vực chính, tùy thuộc vào việc họ tập trung các khái niệm và nguyên lý nào.

Các thành phần phụ của Bước 2 (Subcomponent of Step 2):
Thăm khám bệnh nhân: (ICE – Integrated Clinical Encounter)
• Thu thập dữ liệu – thông tin bệnh nhân được thu thập thông qua kiểm tra tiền sử bện án và khám trực tiếp
• Tài liệu – hoàn thành bệnh án cho bệnh nhân, trong đó tóm tắt các kết quả tđạt được qua cuộc gặp gỡ, những chẩn đoán ban đầu và việc tiến hành chữa bệnh
Giao tiếp và những kỹ năng cá nhân: (CIS – Communication and Interpersonal Skills)
• Chăm sóc các mối quan hệ
• Thu thập thông tin
• Cung cấp thông tin
• Giúp bệnh nhân đưa ra quyết định chính xác
• Hỗ trợ về mặt cảm xúc
Nói tiếng Anh thành thạo: (SEP – Spoken English Proficiency)
• Thông tin được truyền đạt bằng tiếng Anh một cách rõ ràng trong bối cảnh thăm khám bệnh giữa bác sĩ và bệnh nhân.

Bước 3 đánh giá xem bạn có thể áp dụng kiến thức y học và sự hiểu biết về y sinh học cũng như khám chữa bệnh cho việc thực hành mà không có giám sát của, đồng thời nhấn mạnh về khả năng quản lý bệnh nhân trong những tình huống không định sẵn . Đây là bài kiểm tra cuối cùng trong chuỗi bài thi củaUSMLE trước khi cung cấp giấy phép hành nghề y mà không cần sự giám sát. Uỷ ban chấm thi sẽ đại diện cho toàn nghiệp vụ y tế soạn thảo đề kiểm tra. Trong ủy ban là những chuyên gia được công nhận trong lĩnh vực của họ, bao gồm cả giảng viên và bác sĩ ngoài, cũng như các thành viên của Hội đồng nhà nước cung cấp giấy phép y tế. Các nội dung bước 3 phản ánh thực tế mô hình thực hành y tế chung tại Hoa Kỳ. Các hạng mục kiểm tra và tình huống phản ánh bao quát các trường hợp mà bác sĩ có thể gặp phải trong một số sự việc cụ thể. Có thể nói, Bước 3 chính là đánh giá cuối cùng cho các bác sĩ tương lai nhằm bảo chứng khả năng đảm nhận trách nhiệm trong việc khám chữa bệnh.
Ngày đầu tiên của kỳ thi được gọi là Foundations of Independent Practice (FIP), và ngày thứ hai được gọi là Advance Clinical Medicine (ACM).
Ngày 1
Foundations of Independent Practice (FIP)
Ngày thi này tập trung vào việc đánh giá các kiến thức về nguyên tắc y tế và khoa học cơ bản cần thiết cho việc chăm sóc sức khỏe hiệu quả. Nội dung bài thi bao gồm các ứng dụng khoa học cơ bản; hiểu biết về thống kê sinh học và sức khỏe dịch tễ học / dân số, giải thích các tài liệu y khoa; cùng ứng dụng khoa học xã hội, xen lẫn cả giao tiếp và kỹ năng giao tiếp, y đức, thực hành có hệ thống, và đề cao sự an toàn của bệnh nhân.
Hơn thế nữa, ngày thi cũng kiểm tra các nội dung liên quan đến chuẩn đoán và quản lý, đặc biệt tập trung vào các kiến thức về tiền sử bệnh án và khám chữa bệnh, cách sử dụng các nghiên cứu nhằm đưa ra chuẩn đoán hiệu quả. Bài thi này chỉ có câu hỏi trắc nghiệm, xen lẫn một số câu hỏi đặc biệt.

Ngày 2
Advance Clinical Medicine (ACM)
Kỳ thi cuối này tập trung vào đánh giá khả năng áp dụng kiến thức toàn diện về sức khỏe và bệnh tật dùng trong bối cảnh quản lý bệnh nhân và theo dõi tiến triển của bệnh theo thời gian. Nội dung bài thi sẽ bao gồm kiến thức về chẩn đoán và quản lý, đặc biệt là tập trung vào việc tiên lượng và kết quả đat được, duy trì sức khỏe và sàng lọc, trị liệu, cũng như khả năng đưa ra quyết định mang tính chất y tế. Câu hỏi trắc nghiệm vẫn có trong kỳ thi này nhưng sẽ có thêm các câu hỏi mô phỏng tình huống trên máy tính.

Phí tham gia kỳ thi USMILE (USMILE Examination Fees):