• 16
  • ธ.ค.
  • 0
NMAT-ข้อสอบเข้าแพทย์-แพทย์ฟิลิปปินส์
Author

NMAT ข้อสอบเข้าแพทย์ฟิลิปปินส์คืออะไร

สำหรับใครที่สนใจเรียนแพทย์หลักสูตร 4 ปี ฟิลิปปินส์ถือเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีนักศึกษาไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะมาตรฐานเรียนหลักสูตร 4 ปีแบบอเมริกาที่นักศึกษาจะต้องเรียนจบปริญญาตรีมาก่อนจึงจะมีสิทธิ์สมัครเรียนต่อหลักสูตรแพทย์ได้ แต่ก่อนที่จะสมัครเรียน มหาวิทยาลัยมักกำหนักว่านักศึกษาจะต้องสอบ NMAT ให้ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเสียก่อน

แต่หลายท่านยังงงกันอยู่ว่าการสอบ NMAT นั้นเป็นอย่างไรบ้าง ดังนั้น Lin’s Thailand ขอพามาทำความรู้จักกับข้อสอบ NMAT กันว่าข้อสอบนี้คือข้อสอบอะไร และต้องอย่างไรถึงจะสามารถเข้าเรียนแพทย์ในมหาวิทยาลัยที่ฟิลิปปินส์ได้


ข้อสอบเข้าแพทย์ที่ฟิลิปปินส์ หรือ NMAT คืออะไร

ข้อสอบ  National Medical Admission Test หรือที่อย่างย่อว่า NMAT (เอ็น-แม็ท) เป็นข้อสอบมาตรฐานสำหรับคนที่ต้องการเข้าเรียนแพทย์ในฟิลิปปินส์ ซึ่งข้อสอบนี้จะจัดสอบ 2 ครั้งต่อปี นักศึกษาต่างชาติทุกคน รวมถึงนักศึกษาฟิลิปปินส์เองจะต้องสอบข้อสอบเดียวกันนี้

ข้อสอบ NMAT นี้เริ่มจัดสอบมาตั้งแต่ปี 1985 (พ.ศ. 2528) โดย the Center for Educational Measurement, Inc. (CEM) โดยมีเป้าหมายของข้อสอบเพื่อวัดระดับความรู้เชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ ทั้งนี้ CEM เองยังเป็นองค์กรที่มุ่งหวังที่จะสร้างข้อสอบที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพจริง จึงมีการพัฒนาปรับปรุงข้อสอบ NMAT อยู่เสมอ

NMAT-ข้อสอบเข้าแพทย์-แพทย์ฟิลิปปินส์

รูปแบบการสอบ NMAT เป็นการวัดความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกันกับข้อสอบ MCAT หรือข้อสอบเข้าแพทย์ของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลทางความคิดและระบบการเรียนการสอนจากอเมริกาค่อนข้างสูง

เมื่อสอบ NMAT แล้วผลสอบจะมีอายุ 1 ปี ดังนั้นหากผลสอบถึงเกณฑ์ก็สามารถที่จะสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแพทย์ที่ฟิลิปปินส์ได้ หรือถ้าหากใครยังสอบไม่ถึงเกณฑ์หรือผลสอบหมดอายุแล้วก็สามารถสอบใหม่ได้เช่นเดียวกัน


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบ NMAT 

ผู้สมัครจะต้องเรียนจบปริญญาตรีแล้วไม่ว่าจะสาขาใดก็ได้ หรือเป็นผู้ที่กำลังเรียนชั้นปีสุดท้ายของปริญญาตรี ซึ่งสามารถสมัครได้ทั้งนักเรียนฟิลิปปินส์และนักศึกษาจากต่างประเทศ เช่น ประเทศไทย


เนื้อหาของ NMATครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร

สำหรับข้อสอบ NMAT จะประกอบไปด้วยข้อสอบ 2 พาร์ท

ในพาร์ทที่ 1 แบบทดสอบด้านการใช้เหตุผลและจิตใจ

ข้อสอบ NMAT จะประกอบไปด้วยคำถาม 200 ข้อและให้เวลาทำภายใน 3 ชั่วโมง ซึ่งมีข้อสอบที่จะวัดทัศนคติ ความคิดและการใช้เหตุผล ซึ่งเชื่อว่านักศึกษาทุกคนที่ต้องการเรียนแพทย์ควรมีทักษะการใช้เหตุผลที่ดี ข้อสอบจะประกอบไปด้วย

1. ทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษ (Verbal) จะมีบทความด้านการแพทย์ บทความหนังสือชื่อดัง หรือบทความด้านปรัชญา โดยจะวัดทักษะการอุปมา (word analogies) การสรุปความเข้าใจ (inferential reasoning)

2. การให้เหตุผลอุปนัย (Inductive reasoning) เป็นการวัดความรู้ด้านการใช้หตุผลอุปนัย การหาข้อสรุปจากข้อความที่ละไว้ เป็นต้น

3. ความรู้เชิงปริมาณ (Quantitative) วัดความรู้การใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์มาตีความข้อมูล ความถึงการคำนวณตัวเลขต่าง ๆ

4. ความฉลาดด้านความเข้าใจ (Perceptual Acuity) จะเป็นการสอบดูรูปภาพต่าง ๆ เช่นภาพสะท้อนกระจก หรือให้หารูปภาพในลำดับถัดไป รวมถึงการหาความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น

NMAT-ข้อสอบเข้าแพทย์-แพทย์ฟิลิปปินส์ในพาร์ทที่ 2 ทดความรู้ด้านวิชาการ และวิทยาศาสตร์

หลังจากการสอบในช่วงเช้าเสร็จสิ้นก็จะเป็นการสอบในช่วงบ่าย อีก 200 ข้อในเวลา 2 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งจะประกอบไปด้วยวิชา

1. ชีววิทยา

2. ฟิสิกส์

3. เคมี

4. สังคมศาสตร์


คะแนน NMAT ดูอย่างไร คะแนนเท่าไหร่ถึงจะเข้าเรียนแพทย์ที่ฟิลิปปินส์ได้

ผลสอบ NMAT ใช้เวลา 20 วันทำการ จึงจะรู้ผลสอบ ซึ่งคะแนนของข้อสอบ NMAT จะคิดจากคะแนนสอบทุกข้อแล้วคิดรวมกันเป็น General Performance Score หรือ GPS การคิดคะแนนในตรงนี้ออกมาในรูปแบบเป็น Percentile หมายความว่า ถ้าได้คะแนน 85% ไม่ได้หมายถึงเราทำข้อสอบได้ 85% ของข้อสอบทั้งหมด แต่หมายถึงเราสอบได้สูงกว่า 85% ของผู้เข้าสอบเมื่อเทียบกับผู้สมัครสอบคนอื่น ๆ แต่ยังมีคนอีก 15% ที่สอบได้คะแนนมากกว่าเรา

ดังนั้นจากข้อสอบ 400 ข้อ เรนจ์ของคะแนนจึงจะอยู่ที่ 1 ถึง 99+ เท่านั้น หากในรอบสอบนั้น ๆ มีคนเก่งมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำให้ Percentile สูงตามไปด้วย เช่น เราสอบได้ 395 ข้อจาก 400 ข้อ แต่คนอื่นสอบได้เต็มหมด Percentile ของเราก็จะแค่ 1% เท่านั้น

NMAT-ข้อสอบเข้าแพทย์-แพทย์ฟิลิปปินส์

หากต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่มี Ranking สูงมาก ๆ บางครั้งมหาวิทยาลัยอาจจะรับแค่คนที่มีคะแนน NMAT ที่ 85% – 90% ขึ้นไปเท่านั้น แต่โดยปกติแล้ว มหาวิทยาลัยแพทย์ต่าง ๆ จะตั้งไว้ประมาณ 40% นั่นหมายความว่าเราจะต้องสอบให้ได้คะแนนมากกว่าคนอื่นหรือ 40% ของผู้สมัครทั้งหมด

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่รับ NMAT 40% เช่น Our Lady of Fatima University


สอบ NMAT ได้เมื่อไหร่บ้าง

NMAT นั้นจะมีการจัดสอบ 2 รอบต่อมี เรียกว่ารอบ Regular ซึ่งจะจัดสอบในช่วงเดือนมีนาคมหรือเมษายนของทุกปี ซึ่งนักเรียนที่พร้อมเข้าเรียนในปีนั้น ๆ จะต้องสอบในรอบนี้ เช่น สอบเมษายน และเข้าเรียนในเดือนสิงหาคมเป็นต้น

และรอบ Backup จะจัดสอบในเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนของทุกปี เหมาะสำหรับคนที่ไม่สามารถเข้าสอบรอบปกติได้ทัน หรือต้องการเตรียมตัวเพิ่มเพื่อสอบในรอบถัดไป


สำหรับการสมัครสอบนั้นก็ไม่ยุ่งยาก สามารถติดต่อ Lin’s Thailand เพื่อทำการสมัครได้ง่าย ๆ แล้วรอไปสอบได้เลย

NMAT-ข้อสอบเข้าแพทย์-แพทย์ฟิลิปปินส์


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรอกรายละเอียดทิ้งไว้ได้เลย

หมอ-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-มหาวิทยาลัยลูบลิน-เปิดรับสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

??Inbox Facebook กดเลย

☎️☎️โทร : 02-645-4084, 02-645-4085

✅✅Line : @linsmedical หรือ https://line.me/R/ti/p/%40linsmedical

จะรออะไรอีก Lin’ s #เปลี่ยนเรื่องแพทย์ให้เป็นเรื่องง่าย

Leave a Comment