• 10
  • ม.ค.
  • 0
หมอ-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-เรียนแพทย์ที่จีน-เรียนแพทย์โปแลนด์-เรียนแพทย์ฟิลิปปินส์-ความแตกต่างของหลักสูตรแพทย์ที่ Medical University of Lublin
Author

ความแตกต่างของหลักสูตรแพทย์ที่ Medical University of Lublin

มหาวิทยาลัยการแพทย์ลูบลิน (Medical University of Lublin) เปิดสอนหลักสูตรแพทย์ฯ ภาควิชาภาษาอังกฤษมากว่า 20 ปีภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรการแพทย์โฮป (Hope Medical Institute, Virginia, US) ทำให้หลักสูตรมีความเสถียร และมหาวิทยาลัยก็มีความเข้าใจในการสอนนักศึกษาต่างชาติเป็นอย่างดี จึงทำให้มีผู้สนใจไปเรียนแพทย์ที่ลูบลินเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่นักศึกษาจากฝั่งอเมริกาเท่านั้น นักศึกษาจากฝั่งเอเชีย ตะวันออกกลางและยุโรปเองก็มีความสนใจเช่นกัน ทำให้มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการเรียนที่แตกต่างกัน Lin’s Thailand จะมาอธิบายถึงความแตกต่างของหลักสูตรแพทย์ที่ Medical University of Lublin


ปัจจุบันมหาวิทยาลัยการแพทย์ลูบลินมีหลักสูตรอะไรบ้าง

Lublin-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-เรียนแพทย์ 4 ปี-เรียนแพทย์โปแลนด์-สัมมนาเรียนแพทย์

หลักสูตรแพทย์ฯ ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยการแพทย์ลูบลิน นั้นมีการแบ่งออกเป็นหลักสูตรทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่

1. หลักสูตรสำหรับนักเรียนอเมริกา (American Program)

2. หลักสูตรสำหรับนักเรียนอินเดีย (Indian Program)

3. หลักสูตรสำหรับนักเรียนจากเอเชีย (Asian Pacific Program)

4. หลักสูตรแพทย์ 2 ปริญญา (Dual Degree Program)

5. หลักสูตรสำหรับนักเรียนจากอาหรับ (Gulf Program)

6. หลักสูตรนานาชาติ (International Program)


ทำไมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยการแพทย์ลูบลินมีหลายหลักสูตร

เนื่องจากมีนักเรียนสนใจจากหลากหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอเมริกา เอเชีย ยุโรปและตะวันออกกลาง ทำให้มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงสไตล์การเรียนที่แตกต่างกัน นักศึกษาจากอเมริกา จากยุโรป และจากเอเชียต่างก็มีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกัน นี่จึงเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้มหาวิทยาลัยแบ่ง “หลักสูตร” หรือโปรแกรมการเรียนออกโดยใช้ภูมิภาคของนักศึกษาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดหลักสูตรให้มีความเหมาะสม ทั้งในเรื่องของภาษา ลักษณะรูปแบบการเรียน วิธีการสอนต่าง ๆ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดทางการศึกษาของนักเรียน


อ่านเพิ่มเติม : ทำไมโปแลนด์จึงเป็นจุดหมายในการศึกษาด้านการแพทย์


ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนจากอเมริกา ก็ควรเรียนหลักสูตรที่มีความใกล้เคียงกับหลักสูตรแพทย์หรือทันตแพทย์ในประเทศอเมริกา ส่วนหลักสูตรเอเชียก็ต้องมีการปรับหลักสูตรการเรียนให้เหมาะสมกับนักเรียนที่เพิ่งจบชั้นการศึกษามัธยมปลาย เพราะคนเอเชียส่วนใหญ่แล้วจะนิยมเรียนหลักสูตรแพทย์แบบ 6 ปี เพราะไม่นิยมมีปีว่างระหว่างการเรียนต่อ (Gap year)

เรียนแพทย์โปแลนด์-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-จุดเด่น


หลักสูตรนานาชาติ (International Program) และหลักสูตรเอเชีย แปซิฟิค (Asian Pacific Program) ต่างกันอย่างไร

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ความแตกต่างของหลักสูตรนานาชาติกับหลักสูตรเอเชีย แปซิฟิค คือหลักสูตรนานาชาตินั้นเริ่มแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาจากยุโรปจากประเทศอื่น ๆ ได้มีโอกาสเรียนแพทย์ในหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ประเทศโปแลนด์ ดังนั้นเนื้อหาการเรียนจึงเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการประกอบวิชาชีพแพทย์ที่ประเทศอื่น ๆ ในยุโรป (โดยในหลักสูตรจะไม่รับนักศึกษาโปแลนด์เข้าเรียนเลย) ดังนั้นสำหรับหลักสูตรนานาชาติจึงไม่มีจำนวนชั่วโมงการฝึกชั้นคลินิกที่มากนัก แต่จะเน้นการเรียนปรีคลิกนิกเพียงอย่างเดียว และการฝึกชั้นคลินิกให้เรียนเพิ่มในประเทศยุโรปนั้น ๆ ที่ตนเองต้องการทำงาน

ต่อมามหาวิทยาลัยจึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากโซนอื่น ๆ ที่มีความสนใจจะทำงานในยุโรปได้มีโอกาสเรียนด้วย แต่ทั้งนี้นักศึกษาก็ต้องมีความมั่นใจว่าจะสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ของยุโรปให้ผ่านและประกอบวิชาชีพที่นั่นให้ได้ด้วย

หลักสูตรภาษาอังกฤษ-Dual Degree


มาถึงตรงนี้หลายท่านอาจเกิดความสงสัยว่าในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาจากโซนเอเชีย เราสามารถเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติได้หรือไม่ คำตอบก็คือ “ได้” แต่ไม่ควร เนื่องจากจะเสียสิทธิ์ในการกลับมาสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ที่ไทย เนื่องจากแพทยสภาไม่ได้รับรองหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยการแพทย์ลูบลินเนื่องจากชั่วโมงฝึกที่น้อยเกินไป ซึ่งเราแนะนำให้ตรวจสอบเรื่องนี้ได้โดยตรงจากแพทยสภา (ติดต่อแพทยสภา)

ถ้าหากตรวจสอบจากหน้าเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยการแพทย์ลูบลิน อาจจะเห็นได้ว่าหลักสูตรนี้มีค่าเทอมที่ตลอดหลักสูตรที่ราคาถูกกว่าหลักสูตรเอเชีย แปซิฟิค นั่นเป็นเพราะว่าหลักสูตรนี้มีการฝึกในชั้นคลินิกที่น้อยกว่า ใช้อุปกรณ์การเรียนน้อยกว่า ค่าเทอมจึงแปรผันตามกันไปด้วย ซึ่งทำให้นักศึกษาไม่ได้รับความรู้เท่าที่ควร หรือไม่ได้รับจุดเด่นทั้งหมดจากการไปเรียนที่โปแลนด์เท่าที่ควรจะได้

และการเรียนในหลักสูตรนานาชาตินั้นมีความเสี่ยงเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะกลับมาประกอบวิชาชีพแพทย์ที่ไทยเพราะมีหลายวิชาเรียนที่เน้นการสอบในยุโรปเท่านั้น และยังเป็นหลักสูตรที่ไม่ได้รับการรับรองจากแพทยสภาไทยอีกด้วย

2.หลักสูตรเอเชีย แปซิฟิคมีการจัดสอบในไทยและรู้ผลก่อนการเดินทาง

การสอบเข้าเรียนโรงเรียนแพทย์ต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางไปสอบที่มหาวิทยาลัยดังนั้นการสอบที่ประเทศไทยและรู้ผลที่ประเทศไทยจึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย แต่สำหรับหลักสูตรของนานาชาตินั้น เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่เน้นนักศึกษาจากยุโรปเท่านั้น จึงไม่ได้มีการจัดสอบนอกประเทศโปแลนด์เลย


อ่านเพิ่มเติมเรื่อง : จุดเด่นการเรียนแพทย์ที่โปแลนด์

อ่านเพิ่มเติมเรื่อง : เรื่องที่ต้องพึงระวังก่อนเรียนแพทย์ต่างประเทศ


การเรียนในหลักสูตรที่ไม่เหมาะสมส่งผลอย่างไรบ้าง

วิธีฝึกภาษาให้เก่งก่อนไปเรียนแพทย์เมืองนอก-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-ภาษาอังกฤษ

หลายท่านอาจเคยพบเจอหรือไม่ก็ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนแพทย์ในต่างประเทศ เช่น นักศึกษาไปเรียนแล้วสอบเข้าง่าย แต่เรียนไม่จบ หรือไปเรียนแล้วพบกับความกดดันสูง มีความรู้สึกว่าไม่ได้ความใส่ใจจากอาจารย์ผู้สอนเท่าที่ควร จนเป็นเหตุที่ทำให้นักศึกษาตัดสินใจลาออก

สิ่งเหล่านี้มักเกิดจากการเข้าเรียนในหลักสูตรที่ไม่เหมาะสมกับผู้เรียน หรือได้รับคำปรึกษาจากผู้ที่ไม่มีความรู้จริง ก็อาจจะทำให้เรียนไม่จบและเสียเวลาได้ เพราะนอกจากตัวนักเรียนแล้วการดูแลจากผู้ที่ส่งเราไปเรียนก็มีอีกความสำคัญเช่นกัน ว่าพวกเขามีความสามารถในการดูแลนักเรียนได้จริงรือไม่

ดังนั้นก่อนการเรียนแพทย์ต่างประเทศควรตัดสินใจอย่างรอบคอบ และสอบถามข้อมูลจนกว่าเราจะมั่นใจถึงคุณภาพ 


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรอกรายละเอียดทิ้งไว้ได้เลย

หมอ-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-มหาวิทยาลัยลูบลิน-เปิดรับสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

??Inbox Facebook กดเลย

☎️☎️โทร : 02-645-4084, 02-645-4085

✅✅Line : @linsmedical หรือ https://line.me/R/ti/p/%40linsmedical

จะรออะไรอีก Lin’ s #เปลี่ยนเรื่องแพทย์ให้เป็นเรื่องง่าย

Leave a Comment