• 28
  • มิ.ย.
  • 0
Author

พาไปดู มหาวิทยาลัยแพทย์ในโปแลนด์ที่ผ่านการรับรองหลักสูตร

การที่เราจะไปเรียนแพทย์ต่างประเทศสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดสำหรับนักศึกษาแพทย์ชาวไทยคือการไปเรียนแพทย์ต่างประเทศในมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยรับรองหลักสูตรแล้ว (ดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยรับรองหลักสูตร ได้ที่นี่) เพราะมีความสำคัญอย่างมากต่อการกลับมาสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ที่ประเทศไทย โดยแพทยสภาไทยจะมีหน้าที่ในการรับรองเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านปรีเมด ปรีคลินิก คลินิก และชั่วโมงเรียนรวมเป็นจำนวนหน่วยกิต โดยเทียบเคียงกับการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในประเทศไทยว่าคล้ายกันหรือไม่ ถ้าใช่นักศึกษาก็จะมีความรู้ความสามารถอย่างน้อยก็ในด้านทฤษฎีเทียบเท่ากับนักศึกษาที่เรียนในประเทศไทย ซึ่งในโปแลนด์เองก็มีอยู่หลายมหาวิทยาลัยแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภาไทยมายาวนานหลายปี ทำให้มีนักศึกษาเดินทางไปเรียนอยู่เสมอต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

Lin’s Thailand ในฐานะที่เป็นตัวแทนในการส่งนักเรียนไปเรียนแพทย์ที่โปแลนด์จึงอยากจะแนะนำมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่แพทยสภาไทยรับรองหลักสูตรแล้วและมีนักศึกษาไทยเดินทางไปเรียน เพื่อให้ทุกท่านได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจไปเรียนแพทย์ที่โปแลนด์กัน


มหาวิทยาลัยแพทย์แห่งลูบลิน (Medical University of Lublin)

หลายท่านที่ติดตาม Lin’s Thailand มาโดยตลอด จะต้องรู้จักมหาวิทยาลัยนี้เป็นอย่างนี้ เพราะพูดถึงบ่อยมาก ๆ เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาจากโซนเอเชียมานาน ทำให้มีความเข้าอก เข้าใจนักศึกษาจากเอเชียที่สุด

มหาวิทยาลัยแพทย์ที่มีนักศึกษาไทยไปเรียนมากที่สุด

สำหรับมหาวิทยาลัยแห่งนี้นั้นปัจจุบันมีนักศึกษาไทยเดินทางไปเรียนกว่า 300 คน ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะมหาวิทยาลัยลูบลินได้รับการรับรองหลักสูตรมานานกว่าหลาย ๆ มหาวิทยาลัยและนักศึกษาที่เดินทางไปเรียนช่วงแรก ๆ ก็ประสบความสำเร็จในการสอบใบประกอบวิชาชีพและประกอบวิชาชีพแพทย์ที่ไทยทั้งหมด ก็ยิ่งทำให้มีการบอกต่อรุ่นสู่รุ่น แต่ส่วนที่สำคัญที่ทำให้หลายคนตัดสินใจไปเรียนที่นี่เพราะว่า

Medical University of Lublin (MUL) เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีชื่อเสียงและสนับสนุนงานวิจัยด้านการแพทย์ ทำให้มีงานวิชาการที่มีคุณภาพ ที่นี่มีความเป็นมิตรและมีความหลากหลายวัฒนธรรม เนื่องจากมีนักศึกษาจากต่างประเทศเดินทางมาเรียนเป็นจำนวนมาก ทำให้สภาพแวดล้อมการศึกษาเป็นที่น่าพอใจมาก พูดง่าย ๆ คือเงียบสงบและก็เป็นแห่งการศึกษาอย่างแท้จริง

 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 4 หลักสูตร ได้แก่ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ การพยาบาล และการผดุงครรภ์ โดยเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2487 และเริ่มให้การศึกษาแก่นักเรียนต่างชาติในปี พ.ศ. 2538 ซึ่งนับว่ายาวนานมากที่สุด ก่อนจะเปิดทำการสอนเป็นหลักสูตรด้านภาษาอังกฤษอย่างจริงจังในปี พ.ศ. 2544 และปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้เข้ากับนักศึกษาได้อย่างดีเยี่ยม

ในปี 2020 ลูบลินมีนักศึกษารวมทุกหลักสูตรมากกว่าเจ็ดพันคน โดยเป็นนักศึกษาจากกว่า 50 ประเทศ นอกจากนี้ MUL ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีทั้งจากสถาบันการศึกษาระดับชาติและสหภาพยุโรป และยังรวมถึงกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการการแพทย์แห่งแคลิฟอร์เนีย, แผนกการศึกษาแห่งรัฐนิวยอร์ก, FAIMER, แพทยสภาแห่งประเทศไทย, อินเดีย และอีกหลายประเทศ สะท้อนให้เห็นว่าจุดเด่นด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยคือการพูดคุยและความร่วมมือภายในวงการวิชาการและมีการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการให้โอกาสแก่นักเรียนในการเติมเต็มศักยภาพของตนเอง

การสอบเข้าและค่าใช่จ่ายลูบลิน

มหาวิทยาลัยแห่งนี้เปิดภาคเรียนปีละ 2 รอบ ได้แก่รอบเดือนตุลาคม (ภาคปกติ) และรอบเดือนกุมภาพันธ์ (BIS) ทำให้มีการสอบตรง (Admission) เพื่อเข้าเรียนมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่น โดยมีสอบเกือบทุกเดือน สามารถติดต่อ Lin’n Thailand เพื่อสอบถามวันสอบได้เลย การสอบจะมีทั้งหมด 2 ส่วนคือข้อเขียน 3 วิชาฟิสิกส์/คณิตศาสตร์ เคและชีววิทยา และสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเพื่อวัดความสามารถ

ค่าเทอมดูได้ที่นี่ 


อ่านเพิ่มเติม : มหาวิทยาลัยแพทย์แห่งลูบลิน

อ่านเพิ่มเติม : เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้

อ่านเพิ่มเติม : อาหารยอดฮิตของโปแลนด์


มหาวิทยาลัยพอซแนนสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Poznan University of Medical Sciences)

อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของโปแลนด์ทั้งในและนอกโปแลนด์ เพราะมหาวิทยาลัยแห่งนี้นั้นเน้นสอนเพื่อนักศึกษาไปสอบ USMLE หรือข้อสอบแพทย์ของอเมริกา ก็เลยทำให้นักศึกษาจากทวีปอเมริกาทั้งสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเดินทางมาเรียน เพราะค่าเทอมที่ถูกกว่าในประเทศแต่ได้คุณภาพแบบเดียวกัน

มหาวิทยาลัยอันดับท๊อปของโปแลนด์

มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีชื่อเสียงมากในประเทศโปแลนด์เพราะเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ และเมืองพอซแนนเองก็ยังเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ เป็นเมืองแห่งการค้าขายมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยพอซแนนเน้นเรื่องงานวิจัยเพื่อนำองค์ความรู้มาสอนนักศึกษารุ่นใหม่ ให้นักศึกษารู้จักค้นคว้าและก้าวทันวงการการแพทย์ที่ทันสมัย ซึ่งมหาวิทยาลัยพอซแนนเน้นวิจัยขั้นสูงในแทบทุกสาขาวิชาของการแพทย์แผนปัจจุบัน  โดยมีผลงานของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสาขาต่าง ๆ มากมาย เช่น ภูมิคุ้มกันวิทยา ต่อมไร้ท่อ เนื้องอกวิทยา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ วิสัญญีวิทยา ศัลยกรรม ไตวิทยา นรีเวชวิทยา และสูติศาสตร์ (โดยเฉพาะปริกำเนิด) นิเวศวิทยา โรคพยาธิและโรคเขตร้อน โรคเอดส์ ไวรัสตับอักเสบ โลหิตวิทยา เนื้องอกในเด็ก ไซโตสรีรวิทยาและเซลล์พยาธิวิทยา การพัฒนาระบบประสาทส่วนกลาง ภูมิคุ้มกันวิทยาของโรคผิวหนัง เภสัชวิทยาคลินิก พันธุศาสตร์ โสตวิทยา การออกเสียงและทัศนมาตรศาสตร์ และอีกมากมาย

โดยมหาวิทยาลัยพอซแนนมีการนำเสนอเอกสารวิจัยมากมายและหลายร้อยฉบับก็ได้รับการตีพิมพ์เป็นประจำทุกปีในวารสารระดับแนวหน้าของวงการแพทย์ มหาวิทยาลัยยังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติที่สำคัญระหว่าง 5 ถึง 10 ครั้งต่อปี และการเยี่ยมเยียนของนักวิจัยจากต่างประเทศเป็นประจำ และสร้างร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งฝรั่งเศส ฟินแลนด์ เยอรมัน สวดีเดน อเมริกา 

ในปัจจุบันมีบัณฑิตมากกว่า 1,200 คน จากภาคปฏิบัติของมหาวิทยาลัยหรือการวิจัยในต่างประเทศ หลายคนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกและหัวหน้าแผนกโรงพยาบาลในยุโรป อเมริกาเหนือ ไต้หวัน แอฟริกาใต้ ไทยและที่อื่น ๆ

การสอบเข้าและค่าใช่จ่ายพอซแนน

สำหรับการสอบเข้าพอซแนนจะมีขึ้นทุกเดือนเมษายน โดยตั้งแต่ปี 2020 ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบมาเป็นการสอบออนไลน์ ทำให้มีรอบสอบมากขึ้น แต่นักเรียนสามารถเลือกสอบได้เพียง 1 ครั้งใน 1 รอบปีเท่านั้น การสอบจะประกอบไปด้วยเนื้อหาวิชาของวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ทั้งหมดได้แก่ฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา และสัมภาษณ์ใน 3 วิชาด้วยกัน ซึ่งทางลินส์ได้จัดเตรียมพรีเทสไว้ให้นักเรียนอย่างแน่นทุกรอบสอบ

ค่าเทอมดูได้ที่นี่


อ่านเพิ่มเติม : เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยพอซแนน  

อ่านเพิ่มเติม : พาทัวร์เมืองพอซแนน ไปเที่ยวกัน

อ่านเพิ่มเติม : หาชมมหาวิทยาลัย รอบรั้ว เป็นอย่างไรไปดู


มหาวิทยาลัยแพทย์นิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัส (Center for Medical Education in English Nicolaus Copernicus University Collegium Medicum in Bydgoszcz)

มหาวิทยาลัยแพทย์แห่งนี้ อาจจะเป็นมหาวิทยาลัยแพทย์น้องใหม่ที่ยังไม่ค่อยเป็นที่คุ้นหูนัก แต่มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรองหลักสูตรมานาน และยังมีนักศึกษาไทยเดินทางไปเรียนแล้วด้วย โดยมหาวิทยาลัยแพทย์นิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัสแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองทอรูน แต่มีวิทยาเขตบิดกอสซ์ที่เปิดสอนวิทยาลัยการแพทย์โดยเฉพาะ

มหาวิทยาลัยสุดคูล ในเมืองสุดชิล

หลักสูตร MD 6 หรือหลักสูตรแพทยศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ 6 ปี เปิดสอนตั้งแต่ปี 2552 โดยเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบครั้งแรกสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และได้รับความนิยมอย่างมากตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ภาคทฤษฎีของหลักสูตรทั้งครอบคลุมความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่แตกต่างกันหลากหลายวิชา เช่น โปรแกรมประกอบด้วยหลักสูตรต่างๆ เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ชีวเคมี ศัลยกรรม อายุรกรรม พยาธิสรีรวิทยา เวชศาสตร์ครอบครัว วิสัญญีวิทยา เภสัชวิทยา พิษวิทยา จุลชีววิทยา การปลูกถ่าย รังสีวิทยา กุมารเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ ประสาทวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน นรีเวชวิทยา จักษุวิทยา สาธารณสุข ปรสิตวิทยา องค์ประกอบของการพยาบาล และอื่น ๆ อีกมากมาย

และยังมีการฝึกคลินิกที่พร้อมสำหรับการฝึกฝนวิชาชีพและช่วยให้นักเรียนสามารถเลือกเส้นทางความเชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ในอนาคต เช่น การดูแลสุขภาพผู้ป่วยนอก เวชศาสตร์ครอบครัว โรคภายใน การผ่าตัด เวชศาสตร์ฉุกเฉิน นรีเวชวิทยาและสูติศาสตร์และกุมารเวชศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสองแห่ง เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงให้บริการด้านการวินิจฉัยทางการแพทย์และการฟื้นฟูสมรรถภาพเฉพาะทางสูง ช่วยให้นักศึกษาคุ้นเคยกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุด

ก่อนเปิดเทอมจะมีหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาคบังคับสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตร MD 6 ปีเป็นภาษาอังกฤษจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนและใช้เวลาประมาณสี่สัปดาห์ (1 เดือนก่อนเปิดเรียนจริง) โดยในหลักสูตรจะครอบคลุมเนื้อหาด้านชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์ นอกจากนี้ นักศึกษาจะมีโอกาสได้เรียนภาษาโปลิช เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน และยังมีกิจกรรมพบปะเพื่อนใหม่ และเรียนรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและเมืองบิดกอสซ์ด้วย

การสอบเข้าและค่าใช้จ่ายของบิดกอสซ?์

การสอบเข้าที่นี่จะการสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียวเพื่อความรู้ด้านชีววิทยาและความต้องการในการเรียนแพทย์ โดยมหาวิทยาลัยมีความมุ่งหวังที่ให้โอกาสนักศึกษาจากหลาย ๆ ที่ที่มีความต้องการเรียนแพทย์จริง ๆ ได้เข้ามาเรียน โดยหวังพัฒนาให้พวกเขาเหล่านั้นประสบความสำเร็จในวิชาชีพได้โดยที่ไม่ต้องเก่งมากมาก่อนก็ได้

ค่าเทอมดูได้ที่นี่


อ่านเพิ่มเติม : มหาวิทยาลัยแพทย์นิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัส

อ่านเพิ่มเติม : เมืองบิดกอสซ์สวยงามแค่ไหนไปดู  


มหาวิทยาลัยแพทย์วรอตซวาฟ (Wroclaw Medical University)

วรอตซวาฟ เป็นเมืองทางตอนใต้ของโปแลนด์ มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยวและการอยู่อาศัย โดยมีตลาดเมืองเก่าขนาดใหญ่ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมากเป็นจำนวนมาก และยังมีนักศึกษาเลือกเดินทางไปเรียนที่นี่มากเช่นเดียวกัน

มหาวิทยาลัยสุดทันสมัยและเป็นเลิศด้านคลินิก

หลักสูตรแพทยศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษประกอบด้วยการศึกษาทางการแพทย์ปรีคลินิกและชั้นคลินิกเป็นเวลา 6 ปีการศึกษาติดต่อกัน ซึ่งหลักสูตรมีการปรับให้เข้ากับโปรแกรมทั่วไปของยุโรปและมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการรับเข้าเรียนทางการแพทย์ของยุโรป 

ส่วนที่ 1 ของการศึกษานี้เป็นหลักสูตรปรีคลินิกหรือการเรียนภาคทฤษฎีเป็นเวลาสองปีที่โรงเรียนแพทย์ ซึ่งจะต้องเรียนเนื้อหาคลอบคลุมทั้งหมด เกี่ยวกับวิชาเหล่านี้ เคมี (อนินทรีย์และอินทรีย์) ชีวฟิสิกส์ ชีววิทยาระดับโมเลกุล กายวิภาคศาสตร์ ชีวเคมี สรีรวิทยา พยาธิวิทยา การปฐมพยาบาลทางการแพทย์ และ CPR นักศึกษาต่างชาติจะต้องเรียนหลักสูตรภาษาโปแลนด์ในช่วงสองปีนี้ เพื่อให้สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยอย่างง่าย ๆ ได้ตั้งแต่ปีที่สามเป็นต้นไป 

ส่วนที่ 2 ของการศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาทางคลินิก 4 ปี เริ่มต้นในปีที่สามด้วยการผ่าตัด พยาธิสรีรวิทยา พันธุศาสตร์คลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยา เภสัชวิทยา จุลชีววิทยา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ กุมารเวชศาสตร์ และเนื้องอกวิทยา เวชศาสตร์ครอบครัว, นิติเวชที่มีพื้นฐานทางกฎหมาย ทารกแรกเกิด จักษุวิทยา หลังจากทำงานที่จำเป็นทั้งหมดสำเร็จแล้วในช่วงหกปีที่ผ่านมา และหลังจากผ่านการสอบที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว นักเรียนจะได้ปริญญา “แพทยศาสตร์” (MD) 

การสอบเข้าและค่าใช่จ่าย

การสอบเข้าวรอตซวาฟขอเพียงมีผลการเรียนดีและผลสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ก็สามารถนำมายื่นสมัครได้เลย

ค่าเทอมดูได้ที่นี่


อ่านเพิ่มเติม : มหาวิทยาลัยแพทย์วรอตซวาฟ

อ่านเพิ่มเติม : เมืองวอรตซวาฟ

อ่านเพิ่มเติม : ทำไมวรอตซวาฟยื่นแค่เกรดก็เข้าเรียนได้


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรอกรายละเอียดทิ้งไว้ได้เลยหมอ-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-มหาวิทยาลัยลูบลิน-เปิดรับสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

??Inbox Facebook กดเลย

☎️☎️โทร : 02-645-4084, 02-645-4085

✅✅Line : @linsmedical หรือ https://line.me/R/ti/p/%40linsmedical

จะรออะไรอีก Lin’ s #เปลี่ยนเรื่องแพทย์ให้เป็นเรื่องง่าย

Leave a Comment