• 19
  • มิ.ย.
  • 0
ช่วงวิกฤต-โควิด-19-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-เรียนแพทย์โปแลนด์
Author

ลินส์ช่วยเหลือนักเรียนในโครงการอย่างไรบ้างในช่วงวิกฤตโควิด-19

การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้มีใครคาดคิดมาก่อน นอกจากนี้รัฐบาลของแต่ละประเทศยังมีมาตรการต่าง ๆ ที่เข้ามาจัดการที่ไม่เหมือนกัน ทั้งเรื่องของการออกมาตรการให้ประชาชนปฏิบัติ การเว้นระยะห่าง ระยะเวลาของผลบังคับใช้ที่มีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป

ยิ่งสำหรับนักเรียนที่เรียนในต่างประเทศด้วยแล้ว นอกจากจะต้องติดตามสถานการณ์บ้านเมืองของประเทศที่ตนเองเรียนอยู่ ยังต้องติดตามประกาศต่าง ๆ ของประเทศไทยด้วย เพราะเกี่ยวกับเรื่องของการบินระหว่างประเทศ กฎการเข้าออกประเทศของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งทางลินส์ไม่ได้นิ่งนอนใจ แม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้มีใครทราบล่วงหน้าว่าจะต้องรับมือกับเหตุการณ์นี้อย่างไร แต่ทางลินส์ก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มที่ไม่ได้หนีหายไปไหน มาดูกัน Lin’s Thailand รวมถึงลินส์ประเทศอื่น ๆ สามารถให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างไรได้บ้าง

ช่วงวิกฤต-โควิด-19-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-เรียนแพทย์โปแลนด์


แจ้งข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับประเทศโปแลนด์อย่างสม่ำเสมอ

ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคมที่ทางประเทศโปแลนด์ประกาศอย่างเป็นทางการว่ามีผู้ติดเชื้อในประเทศคนแรกซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเยอรมนี รักษาตัวที่เมืองแชลอนากูรา (Zielona Góra)  ทางลินส์ก็ได้เริ่มรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อและแจ้งแก่นักเรียนและผู้ปกครองให้ทราบ

จากนั้นโปแลนด์ประกาศปิดประเทศในวันที่ 12 มีนาคม ซึ่งถือเป็นการประกาศอย่างรวดเร็วเพียง 1 สัปดาห์หลังจากที่มีผู้ติดเชื้อรายแรกในประเทศ และตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม

โปแลนด์ประกาศปิดพรมแดนส่งผลให้ชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้า-ออกประเทศโปแลนด์ได้ รวมถึงประกาศปิดห้องสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ผับเพื่อป้องกันไม่ให้คนมารวมตัวกันเยอะ ๆ  ร้านอาหารให้สั่งกลับไปกินที่บ้านเท่านั้นไม่สามารถกินที่ร้านได้  แต่ร้านขายร้านค้าปลีก ร้านขายยา ธนาคารจะเปิดให้บริการต่อไป

นอกจากนี้เมื่อทางการสามารถให้นักเรียนเดินทางกลับเข้าประเทศได้โดยการลงชื่อไว้กับสถานทูตฯ ทางเราได้จัดหาสถานที่ขอเอกสารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เรียน เช่น การขอใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate) เป็นต้น

ช่วงวิกฤต-โควิด-19-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-เรียนแพทย์โปแลนด์


ประสานงานกับมหาวิทยาลัย เพื่ออัปเดตข่าวสารทางด้านการเรียน

ในระหว่างการระบาดนั้นก็ถือเป็นโอกาสใหม่ของทางมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการเร่งหาวิธีการรับมือกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างเต็มตัว ทำให้อาจจะไม่ราบลื่นในช่วงแรกเพราะต้องมีการเทรนอาจารย์ให้คุ้นชินกับการสอนแบบออนไลน์ รวมไปถึงการจัดเปลี่ยนเวลาในการเรียนและการทำงานของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องแก่ประกาศต่าง ๆ ของรัฐบาล ซึ่งต้องบอกว่ามีความยากและท้าทายเพราะประกาศต่าง ๆ ของรัฐบาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

แต่ทั้งนี้ทางลินส์เองก็ได้สอบไปยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนบ้าง เนื่องจากนักเรียนอาจจะมีความสงสัยเกี่ยวกับมาตรการและการจัดการสอน ทางเราก็พยายามช่วยเหลือประสานงานในเรื่องที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เราทำได้ เช่น การเข้าร่วมประชุมใน Zoom เพื่อสรุปข้อหารือของมหาวิทยาลัย

ช่วงวิกฤต-โควิด-19-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-เรียนแพทย์โปแลนด์


ประสานงานสายการบิน เพื่อสอบเกี่ยวกับเรื่องตั๋วบิน

ไม่เพียงแต่มหาวิทยาลัยเท่านั้น กฎของสายการบินก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามกฎของรัฐบาลเช่นเดียวกัน เนื่องจากการบินระหว่างประเทศ แต่เป็นที่น่าเสียดายเนื่องจากสายการบินต่าง ๆ นั้นได้หยุดให้บริการไปนานพอสมควร และการทำเรื่องรีฟันด์หรือเลื่อนตั๋วนั้นไม่สามารถทำได้ในช่วงที่ผ่านมา


ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ความช่วยอย่างสุดความสามารถ

ทางเราได้ติดต่อประสานงานกับทั้งแพทยสภาและศูนย์สอบ ศรว. เพื่อติดตามความเป็นไปในการจัดสอบ NL เพื่อให้นักเรียนสามารถเตรียมตัวเกี่ยวกับการสอบได้ทัน ทั้งเรื่องของการจัดเตรียมเอกสาร และเตรียมตัวเพื่อการสอบ

สำหรับ Lin’s Thailand ซึ่งมุ่งเน้นให้บริการนักเรียนไทยก็ได้มีการติดต่อประสานงานกับทางสถานทูตไทยประจำโปแลนด์อยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ อีกทั้งยังช่วยประสานงานเกี่ยวกับการให้ความช่วยแจกจ่าย Care packages และจัดทำตู้ปันสุขร่วมกับสถานทูตด้วย


ลินส์ในประเทศอื่น ๆ เป็นอย่างไรบ้าง

ไม่เพียงแต่ Lin’s Thailand เท่านั้น ลินส์จากสาขาต่าง ๆ ทั่วโลกต่างก็พยายามหาวิธีช่วยเหลือนักเรียนเท่าที่รัฐบาลต่าง ๆ จะอนุญาตให้ทำได้ Lin’s Poland นั้นถือเป็นกำลังสำคัญในช่วงวิกฤตในครั้งนี้เป็นอย่างมาก แม้ว่ารัฐบาลจะประกาศให้พนักงานในโปแลนด์ Work from home แต่พนักงานจากโปแลนด์ก็ได้ให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างสุดความสามารถ ซึ่งต้องดูตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศไป ทั้ง Lin’s Vietnam, Lin’s Myanmar, Lin’s Malaysia, Lin’s China, Lin’s Korea, Lin’s Japan ก็ได้มีวิธีการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ กันไป

ช่วงวิกฤต-โควิด-19-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-เรียนแพทย์โปแลนด์

อย่าง Lin’s Taiwan ซึ่งเป็นบริษัทแม่ และไต้หวันเองก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยจากการระบาดก็ได้จัดทำความร่วมมือในการให้นักเรียนจากไต้หวันเดินทางไปโปแลนด์และให้นักเรียนไต้หวันในโปแลนด์สามารถเดินทางกลับไต้หวันได้อย่างปลอดภัย ด้วยการจัดเที่ยวบินพิเศษสำหรับนักเรียนลินส์จากไต้หวัน


จัดเตรียมการสอบแบบออนไลน์ตามการปรับเปลี่ยนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2020

เนื่องจากปีนี้อาจารย์จากโปแลนด์ไม่สามารถเดินทางมาประเทศไทยได้ตามปกติ ดังนั้นการสอบเข้าเรียนต่อจึงได้เปลี่ยนเป็นรูปแบบการสอบออนไลน์ ทั้งในส่วนของข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งทางเรามีส่วนช่วยในการประสานแจ้งข้อมูลและแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการสอบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่เข้าสอบในปีนี้


ทั้งนี้เนื่องจากเป็นสถานการณ์การระบาดครั้งนี้ไม่มีแผนการรับมือถือที่แน่นอนและตายตัว แต่ทางลินส์ก็หวังว่าเราจะสามารถให้บริการได้อย่างดีที่สุดเท่าภายใต้เงื่อนไขที่เราทุกคนกำลังเผชิญกันอยู่


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรอกรายละเอียดทิ้งไว้ได้เลย

หมอ-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-มหาวิทยาลัยลูบลิน-เปิดรับสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

??Inbox Facebook กดเลย

☎️☎️โทร : 02-645-4084, 02-645-4085

✅✅Line : @linsmedical หรือ https://line.me/R/ti/p/%40linsmedical

จะรออะไรอีก Lin’ s #เปลี่ยนเรื่องแพทย์ให้เป็นเรื่องง่าย

Leave a Comment