• 23
  • เม.ย.
  • 0
ไปเรียนแพทย์ต่างประเทศดีหรือไม่ดี-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-สอบหมอ-แพทย์โปแลนด์
Author

ไปเรียนแพทย์ต่างประเทศไม่ดีจริงหรือ

การเรียนแพทย์ในประเทศถือว่าเป็นหนึ่งคณะที่มีการสอบแข่งขันสูงที่สุดและอาจจะเรียกได้ว่ายากที่สุดเลยก็ว่าได้ และนอกเหนือจากการสอบแข่งขันอย่างดุเดือดแล้วนักศึกษาและนิสิตแพทย์ทั้งหลายยังต้องเรียนอย่างหนักกันแทบไม่ได้พัก ทั้งเรื่องทฤษฎีและการปฏิบัติ

ทำให้หลายคนที่ต้องการไปเรียนแพทย์ที่ต่างประเทศเริ่มเกิดความกังวลขึ้นมาว่าการไปเรียนแพทย์ทีต่างประเทศจะดีเหมือนที่ไทยหรือไม่ การไปเรียนแพทย์ที่ต่างประเทศจะดีเท่าที่ไทยหรือไม่ ขอเสียของการไปเรียนต่างอย่างที่เคย ๆ ได้ยินกันมานั้นจริงหรือเปล่า

Lin’s Thailand ข้อรวบรวม 4 ข้อสงสัยที่คนต้องการไปเรียนแพทย์ต่างประเทศสงสัยมากที่สุด มาอธิบายให้เข้าใจถึงข้อเท็จในการไปเรียนแพทย์ที่ต่างประเทศ


1. เรียนแพทย์ต่างประเทศแล้วต้องเรียนภาษาที่ 3 เยอะ

ไปเรียนแพทย์ต่างประเทศดีหรือไม่ดี-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-สอบหมอ-แพทย์โปแลนด์

นี่เป็นความกังวลข้อแรกเลยสำหรับคนที่ไม่ได้เลือกไปเรียนแพทย์ในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ความกังวลก็คือว่าเมื่อไปเรียนแล้ว แม้จะเป็นหลักสูตรแพทย์ ภาคภาษาอังกฤษก็จริง แต่กลายเป็นว่าเราจะต้องเรียนภาษาที่ 3 หรือภาษาของประเทศปลายทางอย่างหนักควบคู่กับการเรียนแพทย์ไปด้วย

อันที่จริงแล้วการไปเรียนแพทย์ต่างประเทศในประเทศที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก การเรียนภาษาของประเทศนั้นด้วยก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่น้อย เพราะอย่างไรก็ตามแม้ว่าทุกวันนี้เราจะใช้ภาษาอังกฤษกันเป็นภาษากลาง แต่ว่าคนท้องถิ่นในแต่ละที่ก็อาจจะยังไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีในระดับนั้น การเรียนภาษาที่ 3 จึงควรเรียนไว้เพื่อเอาตัวรอดเท่านั้น เช่น การถามทาง การถามราคา หรือเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน เพราะอย่างไรก็ตามชีวิตส่วนใหญ่ของนักศึกษาแพทย์ในรั้วมหาวิทยาลัยที่เรียนในหลักสูตรอินเตอร์ ก็จะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสารกับอาจารย์และเพื่อนร่วมคลาสเรียนอยู่แล้ว


อ่านเรื่อง : พอซแนน มหาวิทยาลัยแพทย์โปแลนด์ที่คนอเมริกานิยมมาเรียน


แต่ข้อพึงระวังก็คือว่านอกเหนือจากการพิจารณาหลักสูตรการเรียนต่าง ๆ แล้ว เราควรดูด้วยว่ามหาวิทยาลัยที่ต้องการจะไปเรียนนั้น ระบุเอาไว้หรือว่าไม่ว่าเงื่อนไขการเรียนจบคืออะไร เช่น บางมหาวิทยาลัยอาจจะมีเงื่อนไขว่าจะให้ใบปริญญาก็ต่อเมื่อนักศึกษาสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพของประเทศนั้น ๆ ผ่าน เพราะว่าการสอบใบประกอบวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตาม จะมีเงื่อนไขว่าจะต้องสอบวัดระดับภาษาของประเทศนั้นให้ผ่านด้วย อันนี้ประเด็นที่ต้องระวัง ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นแทนที่เราจะโฟกัสที่การเรียนแพทย์อย่างเดียว เราต้องอ่านหนังสือเพิ่มเติมเพื่อสอบภาษาของประเทศนั้น ๆ อีก


2. เรียนแพทย์ต่างประเทศแล้วความรู้ทฤษฎีไม่แน่น

ไปเรียนแพทย์ต่างประเทศดีหรือไม่ดี-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-สอบหมอ-แพทย์โปแลนด์

เคยเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในสังคมออนไลน์ว่าการไปเรียนแพทย์ต่างประเทศในบางที่เมื่อกลับมาแล้วนักศึกษาไม่มีความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎีอะไรเลย ไม่ว่าจะเป็นความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ (Knowledge of Basic Science) หรือแม้ว่าความรู้เรื่องเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ แนวทางการวินิจฉัย และแนวทางการรักษา (Clinical knowledge) ทำให้หลายคนเกิดคำว่าการไปเรียนแพทย์ที่ต่างประเทศนั้นหลักสูตรไม่แน่นเท่าที่ไทยหรือเปล่า

การวัดเรื่องความรู้ในเรื่องของหลักสูตร ทางหนึ่งเราอาจจะดูจากคนที่เรียนจบแล้วสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ของที่อเมริกา (USMLE) ผ่านกี่เปอร์เซ็นต์ ถามว่าทำไมต้องดูจากเกณฑ์การสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพแพทย์ของที่อเมริกา นั่นก็เพราะว่าการสอบ USMLE นั้นถือว่ามีมาตรฐานที่เชื่อได้ และข้อสอบที่ค่อนข้างยาก อีกทั้งยังมีการเปิดเผยข้อมูลและสถิติของการสอบผ่านของนักศึกษาจากที่ต่าง ๆ ด้วย แต่ถ้าในประเทศที่ไม่ได้เน้นหลักสูตรแนวทางเดียวกับอเมริกา เราก็อาจจะดูจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ว่าสามารถกลับมาสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ที่ได้เยอะหรือเปล่า

ถ้าตรวจสอบในสองเรื่องนี้อย่างมั่นใจแล้ว เราก็มั่นใจได้ในระดับหนึ่งเลยว่าการไปเรียนแพทย์ที่ต่างประเทศจะได้รับความรู้และความสามารถกลับมาประกอบอาชีพแพทย์ได้อย่างภาคภูมิใจแน่นอน


3. เรียนแพทย์ต่างประเทศแล้วไม่ได้ฝึกกับคนไข้จริง

ไปเรียนแพทย์ต่างประเทศดีหรือไม่ดี-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-สอบหมอ-แพทย์โปแลนด์

การฝึกกับคนไข้จริงแพทย์จะต้องทำการซักประวัติและพูดคุยกับคนไข้ แล้วเราจะพูดคุยกับคนท้องถิ่นได้อย่างไร ถ้าภาษาที่ 3 ของเรางู ๆ ปลา ๆ อยู่อย่างนั้น อันนี้ก็เป็นอีกความกังวลใจอย่างหนึ่ง เพราะถ้าหากไปเรียนแล้วไม่ได้ฝึกกับคนไข้เลย ความรู้ชั้นคลินิกก็แทบจะเรียกได้ว่ายากที่จะเข้าใจ

แต่หากเราเลือกเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษของประเทศที่ประชากรพูดภาษาอังกฤษได้ดี หรือหลักสูตรที่อาจารย์แพทย์จะบรรยายให้หลังการรักษานั่นก็ถือว่าช่วยนักศึกษาได้เยอะมาก ๆ ดังนั้นก็ควรศึกษาเรื่องตรงนี้เอาไว้บ้างก็ได้ โดยอาจจะถามจากคนที่เคยไปเรียนหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาด้านการเรียนต่อแพทย์ต่างประเทศก็จะช่วยคุณได้มากขึ้น


4. เรียนแพทย์ต่างประเทศแล้วสอบประกอบวิชาชีพแพทย์ไทยไม่ผ่าน

ไปเรียนแพทย์ต่างประเทศดีหรือไม่ดี-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-สอบหมอ-แพทย์โปแลนด์

มักจะได้ยินกันอยู่บ่อย ๆ ว่าไปเรียนประเทศนั้นแล้วยังไม่มีใครสอบใบประกอบวิชาชีพผ่านเลย หรือคนเรียนจบกลับมาสอบใบประกอบวิชาชีพผ่านน้อยมาก ๆ จนต้องไปประกอบอาชีพอื่น ๆ กัน

ในเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าการสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ไทยนั้นก็เหมือนกับการสอบอื่น ๆ ในชีวิตของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการสอบในห้องเรียนหรือการสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัย ที่นักศึกษาจะต้องเตรียมตัวเพื่ออ่านหนังสือสอบอย่างหนัก โรงเรียน โรงเรียนกวดวิชาหรือแม้แต่มหาวิทยาลัยอาจให้ความรู้นักศึกษาได้เพียงแค่ 50% เท่านั้น เพราะแต่ละสัปดาห์เราก็เรียนแค่ไม่กี่ชั่วโมง


อ่านเพิ่มเติม : แนวทางการอ่านหนังสือ


 

ดังนั้นอีก 50% ที่เหลือก็คือความมุมานะของตัวผู้ที่สอบเองที่จะต้องขวนขวายหาความรู้มาเติมเต็มให้ตัวเองอยู่เสมอ อย่าลืมว่าการไปเรียนแพทย์นั้น คือการเรียนรู้ตลอดชีวิต เราจะต้องพบเจอกับโรคใหม่ ตัวยาใหม่ ๆ และแนวทางการรักษาแบบใหม่ไปตลอด การฝึกฝนหาความรู้เพื่อให้ตัวเองเป็นหมอที่ดีจึงถือเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต การอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ก็เช่นกัน การอ่านเพียงชีทหรือตำราที่อ่านในห้องเรียนอาจจะไม่เพียงพอ เราก็ต้องหาหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการสอบมาเพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเอง อย่าเพียงความรู้จากในห้องเรียน

มาถึงตรงนี้ Lin’s Thailand อยากบอกว่าไม่ว่าจะเรียนแพทย์ในไทยก็ดี หรือแพทย์ต่างประเทศก็ดี แต่ละที่นั้นมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป แต่สิ่งที่คนที่ต้องการเป็นแพท์ควรมีนั่นก็คือความอุตสาหะที่จะฝ่าฟันอุปสรรค์ต่าง ๆ และสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ให้ผ่าน


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรอกรายละเอียดทิ้งไว้ได้เลย

หมอ-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-มหาวิทยาลัยลูบลิน-เปิดรับสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

??Inbox Facebook กดเลย

☎️☎️โทร : 02-645-4084, 02-645-4085

✅✅Line : @linsmedical หรือ https://line.me/R/ti/p/%40linsmedical

จะรออะไรอีก Lin’ s #เปลี่ยนเรื่องแพทย์ให้เป็นเรื่องง่าย

Leave a Comment