• 14
  • ก.พ.
  • 0
หมอ-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-เรียนแพทย์โปแลนด์-เกร็ดความรู้-ประวัติศาสตร์การแพทย์
Author

ไปเรียนแพทย์ต่างประเทศกลับมาสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ไทยเมื่อไหร่

ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนแพทย์ในประเทศหรือนักเรียนที่เรียนเรียนจบจากสถาบันการแพทย์ในต่างประเทศจะต้องผ่านการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถของบัณฑิตแพทย์เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจาก ศ.ร.ว. เสียก่อน จึงจะสามารถประกอบวิชาชีพแพทย์ในประเทศไทยได้


ใบประกอบวิชาชีพแพทย์ไทย


ศ.ร.ว. เกี่ยวข้องกับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์อย่างไร

หมอ-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-เรียนแพทย์โปแลนด์-เกร็ดความรู้-ประวัติศาสตร์การแพทย์

การสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้สำเร็จการศึกษาจากภาครัฐ/เอกชน และต่างประเทศจะต้องผ่านการสอบเพื่อรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามเกณฑ์ที่ศูนย์ประเมินรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมกำหนดไว้ โดยจัดการสอบเป็น 3 ขั้นตอนโดยที่ผลการสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 แต่ละขั้นตอนสามารถเก็บไว้ได้ 7 ปี นับจากวันที่แพทยสภาอนุมัติผลการสอบนั้นๆ จนถึงวันยื่นสมัครสอบขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนที่ 3 สามารถเก็บไว้ได้ 3 ปี นับจากวันที่แพทยสภารับรองผลการสอบ

ขั้นตอนที่หนึ่ง เป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Basic Medical Sciences)

ขั้นตอนที่สอง เป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Clinical Sciences)

ขั้นตอนที่สาม เป็นการสอบเพื่อประเมินทักษะและหัตถการทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination : OSCE)

สำหรับขั้นตอนที่ 1 และ 2 ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดยกเว้นข้อสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์เฉพาะทางด้านกฎหมายไทยหรือนิติเวชศาสตร์ อนุโลมให้ใช้เป็นภาษาไทย สำหรับขั้นตอนที่ 3 เป็นการสอบภาคปฏิบัติ จึงต้องใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร


สิทธิของผู้สมัครสอบและชั้นปีที่สอบได้

โดยได้กำหนดสิทธิของผู้สมัครสอบบ้าง เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมไว้ว่าสำหรับการเป็นสมาชิกของแพทยสภา และคุณสมบัติอื่น ดังนี้

ประเภทที่ 1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหรือในต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง

ประเภทที่ 2 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่แพทยสภารับรอง

ประเภทที่ 3 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง

หมอ-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-เรียนแพทย์โปแลนด์-เกร็ดความรู้-ประวัติศาสตร์การแพทย์

ซึ่งนักเรียนที่เรียนได้ต่างประเทศรวมถึงบัณฑิตแพทย์ที่จบจากสถาบันต่างประเทศจะเข้าข่ายประเภทที่ 1 และประเภทที่ 3 และสำหรับนักเรียนที่เรียนกำลังศึกษาอยู่ และต้องการกลับมาสอบใบประกอบวิชาชีพขั้นตอนที่ 1 เพียงมีใบรับรองจากสถาบันการศึกษาว่า ได้ศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (ระดับปรีคลินิก) หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีการศึกษานับถึงวันกำหนดสอบฯ โดยได้ศึกษาครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรระดับปรีคลินิกของสถาบันการศึกษาที่แพทยสภารับรองก็สามารถสมัครสอบได้โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ชั้นปี 3 หรือปี 4 ขึ้นอยู่กับหลักสูตร

ในส่วนของการสอบขั้นตอนที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่รับปริญญาเรียบร้อยแล้ว และ 3 จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกงาน Internship แล้ว


อ่านเพิ่มเติม ศ.ร.ว. คำถามที่พบบ่อย


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรอกรายละเอียดทิ้งไว้ได้เลย

หมอ-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-มหาวิทยาลัยลูบลิน-เปิดรับสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

??Inbox Facebook กดเลย

☎️☎️โทร : 02-645-4084, 02-645-4085

✅✅Line : @linsmedical หรือ https://line.me/R/ti/p/%40linsmedical

จะรออะไรอีก Lin’ s #เปลี่ยนเรื่องแพทย์ให้เป็นเรื่องง่าย

Leave a Comment