• 13
  • ม.ค.
  • 0
NMAT-ข้อสอบเข้าแพทย์-แพทย์ฟิลิปปินส์
Author

เรียนแพทย์ที่ฟิลิปปินส์แตกต่างจากการเรียนแพทย์ไทยอย่างไร 

เมื่อพูดถึงการเรียนแพทย์ในต่างประเทศนอกจากประเทศโปแลนด์แล้ว “ฟิลิปปินส์” ยังคงเป็นอีกประเทศที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาชาวไทยอยู่เสมอ เพราะเป็นประเทศที่มีการเรียนการสอนแพทย์ให้นักศึกษาต่างประเทศมากเป็นเวลานาน เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ มีนักศึกษาจากหลายประเทศให้ความสนใจไม่เพียงแต่ไทยเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีเหตุผลสนับสนุนอื่น ๆ ที่คอยช่วยสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลด้านค่าครองชีพ ค่าเทอม และความเป็นอยู่ที่ไม่แตกต่างจากที่ประเทศไทยมากนัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบรรยากาศของเมือง อุณหภูมิแบบเกาะที่เย็นสบาย และอาหารที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับไทย มีให้เลือกจากนานาชาติให้เลือกได้หลากหลาย

ทำให้เมื่อพิจารณาเรื่องการศึกษาต่อฟิลิปปินส์ จึงถือว่าน่าสนใจมาก แต่นอกเหนือจากเรื่องการใช้ชีวิตแล้ว เราควรรู้ก่อนการตัดสินใจไปเรียนด้วยว่าเรียนแพทย์ที่ฟิลิปปินส์แตกต่างจากการเรียนแพทย์ไทยอย่างไร


1. ฟิลิปปินส์เป็นแพทย์หลักสูตร 4 ปี ไทยเป็นแพทย์หลักสูตร 6 ปี

การเรียนแพทย์ที่ไทยนั้นเปิดโอกาสให้นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษปีที่ 6 สามารถเข้าเรียนต่อได้เลย เพราะในหลักสูตรจะมีการปูพื้นฐานให้นักศึกษาต่อยอดความรู้จากชั้นมัธยมศึกษตอนปลายไปจนถึงเริ่มเรียนชั้นคลินิกได้เลย โดยจะมีการเรียนทั้งพื้นฐานวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนที่เกี่ยวเนื่องการเรียนแพทย์ ไปจนถึงชั้นปรีคลินิกและการนำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ต่อไป

แต่การเรียนแพทย์ที่ฟิลิปปินส์นั้นจะเป็นรูปแบบหลักสูตรตามแบบอเมริกา นั่นก็คือนักศึกษาจะต้องเรียนให้จบชั้นปริญญาตรีก่อน ไม่ว่าจะเป็นสาขาใดก็ได้ไม่ได้มีข้อกำหนด แต่ก็ควรที่จะเรียนในสายวิทยาศาสตร์ หรือสายวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนแพทย์ในอนาคต จากนั้นค่อยเรียนแพทย์ต่ออีก 4 ปี ดังนั้นการเรียน 4 ปีจะค่อนข้างอัดแน่นไปด้วยการสอบและเนื้อหาที่เร่งรัด เพราะมหาวิทยามีความคาดหวังว่านักศึกษานั้นมีความรู้มาแล้วในระดับหนึ่ง และนักศึกษาที่ได้รับการเข้าเรียนก็ล้วนแต่ผ่านข้อสอบ NMAT ซึ่งเป็นข้อสอบวัดความรู้เข้าแพทย์ เป็นข้อสอบที่มีการประเมินความรู้วิทยาศาสตร์มาแล้ว ดังนั้นก่อนไปเรียนเราจึงควรที่จะสำรวจความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์กันก่อน

NMAT-ข้อสอบเข้าแพทย์-แพทย์ฟิลิปปินส์

ดังนั้นหากประเมินในแง่ของระยะเวลาในการเรียน การเรียนแพทย์ที่ไทยเลยก็อาจจะทำให้ประหยัดเวลาลงไปได้ 2 ปี แต่การเรียนแพทย์ที่ฟิลิปปินส์ก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจจะเรียนแพทย์ แต่อาจจะไม่ได้เรียนมัธยมปลายสายวิทย์มา หรือเป็นผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีแล้วแต่ต้องเปลี่ยนมาเรียนแพทย์ หรือผู้ที่กลัวว่าการเรียนแพทย์จะกดดันเกินไป ควรที่จะมีความพร้อมและวุฒิภาวะมากกว่า การเรียนแพทย์ 4 ปีที่ฟิลิปปินส์หลังเรียนจบปริญญาตรีก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ


2. โอกาสในเรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดทั้งหลักสูตร

ปัจจุบันนี้การเรียนแพทย์ในไทยก็มีหลักสูตรภาษาอังกฤษเปิดขึ้นมาหลายสถานบันให้ผู้ที่สนใจเรียนแพทย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องบอกว่าหลักสูตรอินเตอร์ในบ้านเรามีแต่อาจารย์แพทย์ระดับเก่ง ๆ ทั้งนั้น แต่การเรียนแพทย์ที่ฟิลิปปินส์มีจุดเด่นอยู่ตรงที่ไม่ว่าจะเป็นการเรียนในห้อง หรือชีวิตนอกห้องเรียน นักศึกษาก็จะถูกบังคับด้วยสภาพแวดล้อมให้ต้องใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้ว ทั้งการพูดคุยกับอาจารย์และการพูดคุยกับคนไข้

หมอ-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-เรียนแพทย์ที่จีน-The Professional and Linguistic Assessments Board

การพูดคุยภาษาอังกฤษกับคนไข้จะช่วยทำให้เราท่องจำคำศัพท์ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น นี่ถือเป็นข้อดีมาก ๆ ของฟิลิปปินส์ เนื่องจากค่าเรียนที่ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับทักษะ ภาษาที่เราได้รับ และก็ยังช่วยสนับสนุนในการสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ที่ไทยทั้งขั้นตอนที่ 1 และ 2 ที่ปัจจุบันเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษ ทำให้การเรียนแพทย์ที่ฟิลิปปินส์มีโอกาสสอบใบประกอบวิชาชีพได้ค่อนข้างสูง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของผู้เรียนอีกด้วย (ถ้าอยากไปเรียนที่ฟิลิปปินส์ลองไปเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ก่อนได้นะ)


3. เนื้อหาการเรียนและรูปแบบการประเมินผลการเรียน

โดยปกติการเรียนแพทย์ทั่วโลกจะประกอบไปด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective) ของหลักสูตรว่าแพทย์ควรจะเรียนอะไรบ้าง การจัดประสบการณ์เรียนรู้ (Learning Experience) ว่าควรสอนรูปแบบใด ควรได้ฝึกกับอะไรบ้างและการประเมินผล (Evaluation) เพื่อให้ทราบว่านักศึกษาได้มีความรู้ และทักษะตามที่วางวัตถุประสงค์ไว้หรือไม่ การเรียนแพทย์ทั่วโลกนั้นแม้จะวางวัตถุประสงค์ของหลักสูตรคล้าย ๆ กัน แต่ในส่วนของการจัดประสบการณ์เรียนรู้และการประเมินผลอาจจะมีความแตกต่างกันไปบ้าง ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ทั้งบริบทของประเทศและทรัพยากรที่ใช้ในการเรียน เช่น ในการฝึกกับคนไข้หนึ่งคนจะต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติกับคนไข้อย่างไรบ้าง มีกี่ขั้นตอน ในแต่ละประเทศก็จะมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปว่านักเรียนจะต้องทำอะไร ขึ้นอยู่กับระดับความรู้ของนักเรียนและกลุ่มที่นักเรียนได้ศึกษาอยู่ด้วย

NMAT-ข้อสอบเข้าแพทย์-แพทย์ฟิลิปปินส์

ดังนั้นการเรียนแพทย์ที่ไทยกับฟิลิปปินส์ย่อมมีความแตกต่างกันในกระบวนการเรียนและการประเมินผล แต่ก็เป็นเรื่องน่าโชคดีที่ประเทศไทยนั้นมีการสอบประเมินความรู้เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพแพทย์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ไม่ต้องกังวลไปการไปเรียนจะได้รับความรู้เพียงพอหรือไม่ เพราะถ้าหากว่าเราสอบผ่านก็หมายความมาตรฐานความรู้ของเราก็ไม่ได้แตกต่างไปจากการเรียนแพทย์ที่ไทย แต่ถ้าหากเราว่ากังวลว่าการเรียนเรานั้นได้รับความรู้เพียงพอต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ที่หรือไม่ ก็สามารถอ่านหนังสือ USMLE ข้อสอบแพทย์ของอเมริกาเพื่อเป็นตัวช่วยในอีกทางเลือกหนึ่ง เพราะข้อสอบแพทย์ของอเมริกาถือว่าเป็นข้อสอบที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก

Kaplan-USMLE-Lin's-เรียนแพทย์ที่อเมริกา-เป็นหมอที่อเมริกา

ขอบคุณบางส่วนข้อมูลจาก จบแพทย์ฟิลิปปินส์ เป็นหมอชั้น 2 ใช่ไหม


 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรอกรายละเอียดทิ้งไว้ได้เลย

หมอ-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-มหาวิทยาลัยลูบลิน-เปิดรับสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

??Inbox Facebook กดเลย

☎️☎️โทร : 02-645-4084, 02-645-4085

✅✅Line : @linsmedical หรือ https://line.me/R/ti/p/%40linsmedical

จะรออะไรอีก Lin’ s #เปลี่ยนเรื่องแพทย์ให้เป็นเรื่องง่าย

Leave a Comment