• 27
  • พ.ค.
  • 0
Author

BMAT MCAT SAT เรียนแพทย์โปแลนด์ต้องสอบอะไรบ้าง

นักเรียนที่กำลังเตรียมต่อเรียนต่อแพทย์อย่างจริงจังหรือจะเป็นหลักสูตรแพทย์อินเตอร์ในประเทศไทยก็ตามจะต้องรู้จักชื่อของ BMAT MCAT และ SAT อย่างแน่นอน เพราะเป็นข้อสอบที่มีความสำคัญในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในหลักสูตรอินเตอร์ และสำหรับคนที่ต้องการเรียนแพทย์ด้วยแล้วก็จะต้องรู้จัก BMAT และ MCAT อย่างแน่นอน ซึ่งหลายคนก็กำลังเตรียมสอบข้อสอบเหล่านี้ด้วย แล้วอย่างนี้แล้วสามารถนำผลสอบเหล่านี้มาใช้กับการยื่นเข้าเรียนแพทย์ที่โปแลนด์ได้หรือไม่ Lin’s Thailand จะมาแนะนำกัน


BMAT สำหรับสอบเข้าแพทย์อังกฤษ

BMAT หรือ BioMedical Admission Test คือ ข้อสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ประเทศอังกฤษ จัดสอบโดย Cambridge Assessment ข้อสอบ BMAT แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ  1. Thinking skills เป็นข้อสอบแนว problem solving หรือที่รู้จักกันว่า Aptitude 2. Scientific Knowledge and Applications ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ และคณิตศาสตร์ และ 3. Writing Task หรือการเขียนเรียงความ 

ปัจจุบันสถาบันชั้นนำในประเทศไทยเริ่มเปิดรับคะแนน BMAT เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เช่น  วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CICM) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ขั้นตอนสู่การเป็นหมอที่อังกฤษ-สำหรับนักเรียนนอก


MCAT สำหรับสอบเข้าแพทย์อเมริกา

Medical College Admission Test หรือ MCAT คือการสอบเข้าวิทยาลัยการแพทย์ โรงเรียนแพทย์ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางประเทศด้วย ข้อสอบนั้นยากพอสมควร เพราะออกแบบมาเพื่อทดสอบนักศึกษาที่เรียนจบปริญญาตรีแล้ว การทดสอบจะเน้นประเมินการแก้ปัญหาของนักเรียนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา แบ่งการสอบได้เป็น 4 ส่วนได้แก่ 1. physical sciences 2. verbal reasoning 3. biology และ 4. the trial section

อยากเป็นหมอที่อเมริกาต้องทำอย่างไรบ้าง

เทคนิคพิชิตข้อสอบแพทย์อเมริกา USMLE


SAT ข้อสอบวัดความสามารถ

SAT คือ การทดสอบมาตรฐานสำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในประเทศอเมริกา เนื้อหาข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ The critical reading section ทดสอบด้านการอ่านและตอบคำถาม เพื่อวัดความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ Mathematical วัดความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และ Creative writing การเขียนเชิงสร้างสรรค์

ในส่วนของการใช้คะแนน SAT นั้น เกณฑ์การสมัครของแต่ละคณะก็จะแตกต่างกันออกไปตามที่คณะนั้น ๆ กำหนด โดยที่บางคณะก็จะเอาแค่คะแนนพาร์ท Math หรือ พาร์ท Verbal บางคณะก็จะตั้งเกณฑ์ขั้นต่ำของทั้งสองคะแนนซึ่งส่วนมากจำเป็นต้องสอบในรอบเดียวกันและบางคณะก็ไม่ดูคะแนนสองอันแยกกันแต่ตั้งเกณฑ์เป็นผลรวมขั้นต่ำของคะแนน SAT ทั้งสองพาร์ทและใช้ผลสอบอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อเป็นคัดนักศึกษา เช่น คะแนน IELTS และ TOEFLเป็นต้น


ไปเรียนแพทย์โปแลนด์ต้องสอบหรือไม่

สำหรับการสอบเข้าแพทย์โปแลนด์หลักสูตร 6 ปีนั้นจะเป็นการสอบเข้าด้วยระบบ Admission ตรงของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง กล่าวคือทางมหาวิทยาลัยแพทย์แต่ละที่จะเป็นผู้ออกแบบข้อสอบและจัดการสอบเอง โดยมีรูปแบบและเนื้อหา รายละเอียดในการสอบที่แตกต่างกันออกไป ความยากง่ายในการสอบจึงขึ้นอยู่กับกรรมการออกข้อสอบในปีนั้น ถ้านักเรียนต้องการสอบ 3 มหาวิทยาลัยก็จะต้องเตรียมตัวสำหรับ 3 มหาวิทยาลัย เพราะเนื้ออาจจะเน้นเยอะ เน้นน้อยต่างกันเป็นต้น ดังนั้นจึงสามารถตอบได้เลยว่าน้อง ๆ ไม่มีความจำเป็นต้องสอบทั้ง BMAT MCAT และ SAT แต่หากมีผลสอบอยู่แล้ว ก็สามารถนำมาให้กรรมการดูเพื่อเพิ่มการพิจารณาได้

แต่เนื่องจากว่าข้อสอบนั้นไม่ได้เกินไปกว่าขอบเขตของเนื้อหามัธยมปลายที่นักเรียนทั่วโลกเรียนกันอยู่แล้ว ข้อสอบในแต่ละปีจึงไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก ทาง Lin’s Thailand จึงคอยช่วยประสานงานในการเตรียมข้อสอบ Pretest ทั้งในส่วนของการสอบกากบาทและการสอบสัมภาษณ์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อให้นักเรียนทุกคนที่สอบผ่านได้แบบปัง ปังทุกคน

5 ขั้นตอนวางแผนก่อนไปเรียนแพทย์โปแลนด์


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรอกรายละเอียดทิ้งไว้ได้เลย

หมอ-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-มหาวิทยาลัยลูบลิน-เปิดรับสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

??Inbox Facebook กดเลย

☎️☎️โทร : 02-645-4084, 02-645-4085

✅✅Line : @linsmedical หรือ https://line.me/R/ti/p/%40linsmedical

จะรออะไรอีก Lin’ s #เปลี่ยนเรื่องแพทย์ให้เป็นเรื่องง่าย

Leave a Comment