Call Us 02-645-4084-5

LINE: @linsmedical

Do I need the English test certificate for apply Lin’s Medicine program?

Poland

ก่อนสมัครโครงการผู้สมัครควรมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง

Poznan University of Medical Sciences

IELTS  6.5   Toeic 790    Toefl 79

Medical University of Lublin

IELTS  6.0   Toeic 750    Toefl 75


China

Wenzhou Medical University

Toeic 500 ขึ้นไป (ไม่ได้บังคับสอบแต่หากมีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)


Philippine

ไม่ต้องใช้ผลสอบภาษาอังกฤษ

  

What  is Toeic ?

 • แบ่งการสอบเป็น ส่วนคือ การฟัง Listening และ การพูด Reading คะแนนเต็ม 990 ระยะเวลาทำ          2 ชม. ผู้สมัครสอบ TOEIC สามารถสำรองที่นั่งทางโทรศัพท์
 • ศูนย์สอบ   สาขา กรุงเทพ (02) 260 7061, (02) 259-3990       ศูนย์สอบ TOEIC สาขา เชียงใหม่ (53) 248-208, (53) 306-600
 • สถานที่สอบ TOEIC Services Suite ศูนย์สอบกรุงเทพ
  อาคาร BB Building, 1907 ชั้น 19
  54 ถนน อโศก สุขุมวิท
  โทร 02-260 7061, 02-664 3131

                                      สาขา เชียงใหม่
ชั้น 3 อาคารนวรัตน์ 4/6 ถนนแก้วนวรัตน์ ซอย 3 เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ (53) 248-208, (53) 306-600 โทรสาร (53) 248-208

 • จัดสอบจันทร์ –ศุกร์ สามารถรับผลสอบในวันถัดไปตั้ง10.00น.
 • ผลสอบ TOEIC สามารถใช้ได้ 2 ปีนับจากวันที่สอบ

  

What  is Ielts ?

 • ข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อยังต่างประเทศ ประกอบไปด้วย ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • เลือกสอบแบบAcademic สำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ หรือศึกษาต่อใน ต่างประเทศ
 • ผลสอบ มี 9 ระดับ 1-9
 • สถานที่สอบ มีศูนย์สอบ IELTS ในประเทศไทยมีอยู่ 2 แห่ง คือ
  IDP Education Australia มี  จังหวัดด้วยกันคือ กรุงเทพ เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ หัวหิน6ภูเก็ต
  2.  British Council มี6 จังหวัดด้วยกันคือ กรุงเทพ, เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • วิทยาเขตสุวรรณ ภูมิ,ภูเก็ต , พิษณุโลก และขอนแก่น

             British Council (BC) กรุงเทพฯ ณ อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 13

             โทรศัพท์: +662 652-5480-9 ต่อ 501 หรือ 502

 • เชียงใหม่ 1.โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ 2.ศูนย์ HAS มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์                          โรงแรมแชงกรีลา  เชียงใหม่ เชียงใหม่
 • สมัครโดยตรงได้ที่ศูนย์สอบ IELTS ประเทศไทยทั้งสองแห่ง ควรสมัครสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน
 • มีสอบเฉพาะวันพฤหัสบดี กับ วันเสาร์
 • ระยะเวลาประกาศผล : 13 วันหลังสอบเสร็จทั้ง 2 ศูนย์สอบ
 • ผลสอบเก็บไว้ได้ 2 ปี

 

What  is Toefl ?

 • TOEFLหรือ Test of English as a Foreign Language  เป็นการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของภาษาอังกฤษอเมริกัน ซึ่งมีการออกแบบสำหรับใช้ในการประเมินความสามารถทางภาษาของผู้สมัคร เพื่อนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาต่อ หรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยผลคะแนนโทเฟลจะใช้ได้เป็นระยะเวลา 2 ปี
 • TOEFL จะทดสอบทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การพูด (Speaking) การฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) และในครั้งจะต้องผสมผสานทักษะต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อใช้ในการตอบคำถาม โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่งสำหรับการสอบ ซึ่งคุณสามารถเลือกการสอบได้ทั้ง Internet-based Test (iBT) หรือ Paper-based Test (PBT) ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่มีให้ที่ศูนย์ทดสอบ
 • TOEFL Internet-based Test (iBT)ประเมินความสามารถของคุณในการอ่าน ฟัง พูด และเขียนภาษาอังกฤษและใช้ทักษะเหล่านี้ร่วม กันในชั้นเรียนมหาวิทยาลัย เช่น คุณอาจอ่าน หรือฟังบรรยาย แล้วเขียนหรือพูดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณรู้
 • TOEFL Paper-based Test (PBT)ประเมินความสามารถของคุณในการอ่าน ฟัง และเขียนภาษาอังกฤษ
 • ศูนย์สอบTOEFL แบบ computer-based test ในประเทศไทยปัจจุบันมีอยู่เพียงที่เดียวคือที่
  Institute of International Education – Southeast Asia (IIE)
  6th Floor, Maneeya Center North
  518/3 Ploenchit Road
  Pathumwan, Bangkok 10330  Tel: 0-2652-0653-4
 • โดยมีการจัดสอบตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ในแต่ละสัปดาห์
 • ค่าสมัครสอบ140 ดอลลาร์สหรัฐ
 • สำหรับใครที่กำลังวางแผนเตรียมภาษาอังกฤษเพื่อสอบวัดระดับ ทางเรามีคอร์สแนะนำที่จะเตรียมสอบ และเตรียมวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมสอบเข้าPoznan&Lublin รวมถึงทักษะในการสอบสัมภาษณ์ควบคู่กัน
 • สนใจสอบถามโทร 02-6454085 084-6929787
Call Now Button