Call Us 02-645-4084-5

LINE: @linsmedical

Success story katsu 6MD 2015BIS

อีกหนึ่งครอบครัวที่ไปเรียนด้วยกันคือน้องคัทสึ น้องเคนจิ ทั้ง2คนเป็นลูกครึ่งสัญชาติไทย-ญี่ปุ่น จบจาก Traill International School พี่ชายจบตามเกณฑ์ปกติและเลือกสอบที่ประเทศไทย แต่เนื่องจากอยากไปเรียนพร้อมกันและ

ได้เข้าร่วมฟังสัมมนาขอบริษัท กลับไปศึกษาข้อมูลการต่อยอดเมื่อจบจากประเทศโปแลนด์ดีแล้ว จึงตัดสินใจสมัคร น้องเคนจิ ซึ่งตอนนั้นอายุเพียง17ปีจึงสอบเทียบวุฒิ IGCSE เมื่อมาสอบเข้าของมหาวิทยาลัยทั้งคู่ท คะแนนได้

ค่อนข้างดี เนื่องจากมีพื้นฐานทางภาษาที่ดี และได้แนวข้อสอบไปเตรียมตัวก่อนล่วงหน้า ปัจจุบันทั้งสองคนกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 เทอม 2ของ Medical University of Lublin การเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี เรื่องความเป็นอยู่ก่อนหน้านี้

อยู่ที่ไทยจะมีคนคอยดูแลเรื่องต่างๆ แต่พอไปอยู่ที่โปแลนด์ต้องดูแลตัวเอง พี่ต้องดูแลน้อง ช่วยกันทั้งเรื่องการเรียน และทำอาหารหรือทำความสะอาดห้อง การแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ทำให้ทั้งคู่โตขึ้นมาหลังจากไปอยู่ได้ไม่ถึงปี

Call Now Button