Call Us 02-645-4084-5

LINE: @linsmedical

news and event-th

แพทยสภาแก้ปัญหากรณีโรงพยาบาลตำรวจยกเลิกความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยสยาม

จากกรณีปัญหาการยกเลิกความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลตำรวจ

และมหาวิทยาลัยสยาม ในการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์

ระดับชั้นคลินิก (ปีที่ 4-6)

สธ.กวาดล้างโปลิโอ ปรับการให้วัคซีนใหม่ ธ.ค.นี้

สธ.เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกวาดล้างโปลิโอครั้งสุดท้าย

เพื่อจารึกเป็นประวัติศาสตร์ของวงการสาธารณสุขโลก คาดโปลิโอจะหมดไปในอีก 5 ปี 1 ธ.ค.นี้

นำวัคซีนโปลิโอชนิดฉีดมาใช้ 1 ครั้ง ในเด็กอายุ 4 เดือน พร้อมนำวัคซีนโปลิโอชนิดกินแบบใหม่มาใช้

เทรนด์ใหม่เด็กไทย เห่อเรียนหมอนอก

เปิดเออีซีปลายปีนี้ นอกจากภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้พูด อ่าน และเขียนในหลายประเทศถือเป็นความจำเป็นในการสื่อสารสากล

เมื่อกำแพงหลายอย่างถูกทลายลง อาเซียนได้รับการหลอมรวมเป็นประชาคมหนึ่งเดียว

ยังนำมาซึ่งทั้งปัญหาและโอกาสในหลายเรื่อง