Call Us 02-645-4084-5

LINE: @linsmedical

4MD program in Poznan University oF Medical Sciences

Foto66291

 • GPA:3.3-3.5
 • Written proof of English
 • TOEFL
  Internet-based 79 points /
  b. Computer-based 213 points
 • IELTS :6.5 points
 • Have MCAT not earlier than 2012.
 • Complete follow subjects in undergraduate level
 • General biology (Including Lab)        2 semesters
 • General chemistry   (Including Lab) 2 semesters
 • Organic chemistry 2 semesters
 • General Physics  1 semesters

Contact Thailand admission office to consult your qualification by call 026454085


Foto25620

มหาวิทยาลัย ของเราเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านการแพทย์ในโปแลนด์ซึ่งมีประสบการณ์การ สอนมากว่า90ปี ทั้งยังมีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นมหาวิทยาลัยของเรามีความครบครันและความพร้อม ในการทำวิจัยเกี่ยวกับแพทยศาสตร์พื้นฐาน การตรวจรักษาโรค การวินิจฉัยโรค และการรักษาด้านการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยหลักๆ ของมหาวิทยาลัยอยู่ภายใต้ความร่วมมือกับโรงพยาบาล5แห่งในเมืองพอซแนน และอีกหลายๆ โรงพยาบาลในเมืองอื่นๆ

ทางมหาวิทยาลัยมีการนำเสนอผลการวิจัยกว่าร้อยฉบับทุกปีในวารสาร วิชาการทุกๆ ปีทางคณาจารย์ร่วมการประชุมและสัมนาระดับนานาชาติกว่า400ครั้ง

ใน ปีพ.ศ.2534 ทางมหาวิทยาลัยได้ริเริ่มหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษแต่ได้เริ่มใช้จริงเมื่อปี พ.ศ.2535 โดยเปิดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตสี่ปีหลักสูตรเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา ตามข้อกำหนดของหน่วยงานควบคุมการสอบใบประกอบโรคศิลป์ของสหรัฐ อเมริกา(U.S.M.L.E.)ในปีต่อมาได้มีหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตหกปีภาคภาษาอังกฤษตามรูปแบบของ ประเทศโปแลนด์และยุโรป ต่อมาในปีพ.ศ.2543ทางมหาวิทยาลัยพอซแนนจึงได้มีหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ห้าปี และหลักสูตรปริญญาโทสาขาเภสัชกรรมห้าปีขึ้นในปีพ.ศ.2547 ซึ่งต่อมาถูกทดแทนด้วยหลักสูตรปริญญาเอกสาขาเภสัชกรรมหกปีในปีพ.ศ.2552และหลักสูตรปริญญาตรีสามปี และหลักสูตรปริญญาเอกสาขากายภาพบำบัดในปีเดียวกัน โดยหลักสูตรนี้ขึ้นกับข้อบังคับของทวีปยุโรป

สถานที่ตั้ง

Link-6MD-Poznan-Eng-Ver

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมืองพอซแนน เมืองใหญ่ที่สุดอันดับห้าของประเทศโปแลนด์ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศ ที่มีแม่น้ำวาร์ตาไหลผ่าน เขตพื้นที่นี้เรียกว่า Wielkopolska (โปแลนด์ใหญ่) เป็นเขตที่เต็มไปด้วยทะเลสาบ ป่าไม้ และทุ่งที่ตกแต่งไปด้วยอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์ของโปแลนด์ที่มีอายุกว่า พันปี

พอซแนนตั้งอยู่บนทางแยกระหว่างระบบขนส่งทางถนนและทางรถไฟ พอซแนนอยู่ตรงระหว่างกลางระหว่างเบอร์ลินและวอร์ซอว์ การเดินทางไปยังเมืองทั้งสองสามารถเดินทางโดยรถไฟยูโรซิตี้ใช้เวลาราว3 ชั่วโมง พอซแนนมีประชากรกว่า 6 แสนคน พอซแนนไม่เพียงแต่เป็นศูนย์รวมทางธุรกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม และวัฒนธรรมของโปแลนด์ แต่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ไม่ควรพลาดอีกด้วย

พอซแนนและเมืองใกล้เคียงเป็นเมืองที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่ดีที่สุดของประเทศ เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทำให้ลักษณะประชากรในพื้นที่นี้ทำงานอย่างหนักและขยันขันแข็ง เมืองพอซแนนยังมีการจัดงานชุมนุมคู่ค้าทางธุรกิจระดับนานาชาติที่มีตั้งแต่ ปี 1921 (International Fair)

พอซแนนเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาอันดับสามของโปแลนด์รองจากวอร์ซอว์และ คราโคว์ โดยพอซแนนมีสถาบันการศึกษาระดับสูง 12สถาบัน และมีนักศึกษากว่า 56,600 คน เมืองพอซแนนมีโรงละครหลากหลายโรง โรงละครโอเปร่า คณะการแสดงบัลเล่ต์ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ วงดนตรีคลาสสิคขนาดใหญ่ และวงประสานเสียง

พอซแนนเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาอันดับสามของโปแลนด์รองจากวอร์ซอว์และ คราโคว์ โดยพอซแนนมีสถาบันการศึกษาระดับสูง 12สถาบัน และมีนักศึกษากว่า 56,600 คน เมืองพอซแนนมีโรงละครหลากหลายโรง โรงละครโอเปร่า คณะการแสดงบัลเล่ต์ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ วงดนตรีคลาสสิคขนาดใหญ่ และวงประสานเสียงใจกลางเมืองเป็นศูนย์รวมของสถานที่สำคัญต่างๆ ที่อัดแน่นอยู่ใน

Ostrow Tumski Island ซึ่งเป็นที่ตั้งของโบส์สไตล์กอธิค เมืองพอซแนนยังมีพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง พิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรีเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ไม่ควรพลาดเพราะเป็น พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป พิพิธภัณฑ์แห่งมัณฑณศิลป์ และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่มีห้องแสดงภาพงานจิตรกรรมก็น่าสนใจไม่แพ้กัน

แม้ว่า พอซแนนจะมีปัญหาทางด้านมลพิษแต่เมืองพอซแนนก็มีการรณรงค์อนุรักษ์ พื้นที่ปลอดมลพิษเป็นเนื้อที่มากกว่าหนึ่งในห้าของเมือง ภูมิอากาศมีลักษณะอบอุ่น ฝนตกน้อยครั้ง จึงเหมาะต่อกิจกรรมกลางแจ้ง รอบนอกของเมืองมีทะเลสาบสี่แห่ง ชื่อ Kierskie, Strzeszynskie, Malta และRusalka ซึ่งมีอุปกรณ์การกีฬาและบริการอื่นๆ ให้บริการ จำนวนของสนามเทนนิส ฟิตเนส และสนามขี่ม้ามีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวนสัตว์เปิดตั้งอยู่ในสวนที่อยู่แถวๆ กลางใจเมือง.

ในส่วน บริเวณของ Wielkopolska มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น อุทยานแห่งชาติ ภูมิประเทศที่หลากหลายที่มีป่าไม้และทะเลสาบ สถาปัตยกรรมอนุสาวรีย์ พระราชวัง ปราสาท หมู่บ้านเล็กๆ โบสถ์ และกังหันลม

Foto5041

หลักสูตรแพทยศาสตร์ 4 ปี

หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 4 ปีที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แห่งพอซแนนถูกออกแบบมาสำหรับนักศึกษาต่างชาติผู้ สำเร็จการศึกษา พรีเม็ด (pre-med) และมีผลการเรียนที่ดีในรายวิชาเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยาผู้สมัครจำเป็นต้องผ่านการศึกษารายวิชาดังต่อไปนี้:ผู้สมัครอาจต้องแสดงผลการเรียนและหลังจากผ่านการสอบสัมภาษณ์เบื้องต้นมหาวิทยาลัยอ้างอิงหลักสูตรการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและสอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา

4.1
4.2
4.3
4.4
เกณฑ์การวัดผล

ทางมหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การวัดผลการเรียนดังต่อไปนี้:

– (ยอดเยี่ยม) 5.0

– better than good 4.5

– (ดี) 4.0

–(ดีพอใช้) 3.5

–(พอใช้) 3.0

– (ควรปรับปรุง) 2.0

Foto4968

AFFILIATED HOSPITALS Number of beds Number of full time physicians on service
1 FIFTH UNIVERSITY HOSPITAL 472 67
2 SECOND UNIVERSITY HOSPITA 556 88
3 GYNECOLOGICAL OBSTETRICS UNIVERSITY HOSPITAL 389 190
4 FOURTH UNIVERSITY HOSPITAL 290 56
5 FIRST UNIVERSITY HOSPITAL 458 73
6 COLLEGIUM STOMATOLOGICUM 228 67

Foto73484

Program Year of study amount of tuition fee/year
4MD 1st year of study 61,400 PLN = 614,000 THB
2nd year of study 61,400 PLN = 614,000 THB
3rd year of study 61,400 PLN = 614,000 THB
4th year of study 51,376 PLN = 613,760 THB

 

ค่าหอพัก ห้องเดี่ยว

PLN 500 – 660 = 5,000-6,600 บาท/เดือน

 

60,000-80,000 บาท/ปี
ห้องคู่

PLN 345-510 = 3,450-5,100 บาท/เดือน

40,000- 60,000 บาท/ปี
ค่าครองชีพ 12,000 -15,000 บาท/เดือน 120,000- 150,000 บาท /ปี

** 1 PLN = 10 THB**
1 PLN = 10 THB** 【ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยประมาณ 850,000-900,000 บาท ต่อปี】

Foto28504

d2
d1

Toilet and Bath room, with cold and warm water all year

Untitled-1
Untitled-2

Safe, Clean, reasonable fees

Untitled-8
Untitled-7

Public kitchen for students cooking every floor 24 hour

Untitled-5
Untitled-6

Washing Machine and Dry machine

Untitled-4
Untitled-3

Foto66172

ADMISSION DOCUMENT

เอกสารที่ต้องใช้ ในการสมัครโครงการเรียนแพทย์ ที่ยุโรป (2015)

 1. ใบสมัครโครงการลินส์ EU Service (กรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ ) ใบสมัครมหาวิทยาลัยนั้นๆ ที่ตนเลือก (after pay the 1st step service fee)
 2. ใบประกาศนียบัตรระดับปริญญาตรี ตัวจริง 1 ฉบับ พร้อมสำเนา 2 ฉบับ

(If haven’t graduate can submit after receive the diploma from the university )

 1. ใบแจ้งผลการเรียน (ทรานสคริป) ฉบับภาษาอังกฤษ ตัวจริง 1 ฉบับ พร้อมสำเนา 2

(if haven’t graduate can submit the transcript during the First semester till the latest semester, the completed transcript can submit later )

 1. พาสปอร์ตสำเนา 2 ฉบับ
 2. บัตรประชาชน สำเนา 4 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
 4. ผลคะแนนวัดระดับความรู้ ทางภาษาอังกฤษ

 * * IL 6.5 or TOEFL 75 or TOEIC 750 **

 1. รูปถ่าย 3.5cm *4.5 cm พื้นหลังสีขาว 12 รูป
 2. ใบเสร็จการโอนค่าสมัครมหาวิทยาลัย

**Poznan university of Medical sciences 500 USD + 850 Baht หรือเงินสด

 1. Personal History Statement

11.Motivation letter 1 หน้า

 1. Recommendation letter       2 ฉบับ
 2. ใบเสร็จการโอนค่าสอบ 30,000 baht/หรือเงินสด

 

Foto22249

Admission Test of Poznan 4MD program: Oct 2016 (15quotas)

 • Apply period             :   Sep 2015 – Feb 2016
 • Admission Date         :   March 2016
 • Test location               : Lin’s Bangkok or Chiangmai office
 • Apply line                   :   026454085 or 0 53 270 889

Test separate in 2 parts:

1.Written exam: 48 questions (bio/chem/phys) in 1 hour

2.Oral exam: bio/chem/phys, each subject give 3 question, choose 2 to answer

Foto97521

Call Now Button