Call Us 02-645-4084-5

LINE: @linsmedical

6MD Program in Poznan University oF Medical Sciences-th

Foto46185

Qualification of Applicants

 • GPA:3.3-3.5
 • Written proof of English
 • TOEFL
  Internet-based 79 points /
  b. Computer-based 213 points
 • IELTS :6.5 points
 • *One of the following standardized test results
  a) SAT with min. score of 1,500 points
  b) ACT with min. composite score of 25 points
   

Untitled1

Foto38711

0hkkkk

มหาวิทยาลัย ของเราเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านการแพทย์ในโปแลนด์ซึ่งมีประสบการณ์การ สอนมากว่า90ปี ทั้งยังมีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นมหาวิทยาลัยของเรามีความครบครันและความพร้อม ในการทำวิจัยเกี่ยวกับแพทยศาสตร์พื้นฐาน การตรวจรักษาโรค การวินิจฉัยโรค และการรักษาด้านการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยหลักๆ ของมหาวิทยาลัยอยู่ภายใต้ความร่วมมือกับโรงพยาบาล5แห่งในเมืองพอซแนน และอีกหลายๆ โรงพยาบาลในเมืองอื่นๆทางมหาวิทยาลัยมีการนำเสนอผลการวิจัยกว่าร้อยฉบับทุกปีในวารสาร วิชาการทุกๆ ปีทางคณาจารย์ร่วมการประชุมและสัมนาระดับนานาชาติกว่า 400 ครั้ง

ใน ปีพ.ศ.2534 ทางมหาวิทยาลัยได้ริเริ่มหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษแต่ได้เริ่มใช้จริงเมื่อปี พ.ศ.2535 โดยเปิดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตสี่ปีหลักสูตรเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา ตามข้อกำหนดของหน่วยงานควบคุมการสอบใบประกอบโรคศิลป์ของสหรัฐ อเมริกา(U.S.M.L.E.)ในปีต่อมาได้มีหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตหกปีภาคภาษาอังกฤษตามรูปแบบของ ประเทศโปแลนด์และยุโรป ต่อมาในปีพ.ศ.2543ทางมหาวิทยาลัยพอซแนนจึงได้มีหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ห้าปี และหลักสูตรปริญญาโทสาขาเภสัชกรรมห้าปีขึ้นในปีพ.ศ.2547 ซึ่งต่อมาถูกทดแทนด้วยหลักสูตรปริญญาเอกสาขาเภสัชกรรมหกปีในปีพ.ศ.2552และหลักสูตรปริญญาตรีสามปี และหลักสูตรปริญญาเอกสาขากายภาพบำบัดในปีเดียวกัน โดยหลักสูตรนี้ขึ้นกับข้อบังคับของทวีปยุโรป

สถานที่ตั้ง

Untitledfffff

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมืองพอซแนน เมืองใหญ่ที่สุดอันดับห้าของประเทศโปแลนด์ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศ ที่มีแม่น้ำวาร์ตาไหลผ่าน เขตพื้นที่นี้เรียกว่า Wielkopolska (โปแลนด์ใหญ่) เป็นเขตที่เต็มไปด้วยทะเลสาบ ป่าไม้ และทุ่งที่ตกแต่งไปด้วยอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์ของโปแลนด์ที่มีอายุกว่า พันปี  พอซแนนตั้งอยู่บนทางแยกระหว่างระบบขนส่งทางถนนและทางรถไฟ พอซแนนอยู่ตรงระหว่างกลางระหว่างเบอร์ลินและวอร์ซอว์ การเดินทางไปยังเมืองทั้งสองสามารถเดินทางโดยรถไฟยูโรซิตี้ใช้เวลาราว3ชั่วโมงพอซแนน มีประชากรกว่า 6 แสนคน พอซแนนไม่เพียงแต่เป็นศูนย์รวมทางธุรกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม และวัฒนธรรมของโปแลนด์ แต่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ไม่ควรพลาดอีกด้วย พอซแนนและเมืองใกล้เคียงเป็นเมืองที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่ดีที่สุดของประเทศ เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทำให้ลักษณะประชากรในพื้นที่นี้ทำงานอย่างหนักและขยันขันแข็ง เมืองพอซแนนยังมีการจัดงานชุมนุมคู่ค้าทางธุรกิจระดับนานาชาติที่มีตั้งแต่ ปี 1921 (International Fair)

พอซแนนเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาอันดับสามของโปแลนด์รองจากวอร์ซอว์และ คราโคว์ โดยพอซแนนมีสถาบันการศึกษาระดับสูง 12สถาบัน และมีนักศึกษากว่า 56,600 คน เมืองพอซแนนมีโรงละครหลากหลายโรง โรงละครโอเปร่า คณะการแสดงบัลเล่ต์ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ วงดนตรีคลาสสิคขนาดใหญ่ และวงประสานเสียง

ใจกลางเมืองเป็นศูนย์รวมของสถานที่สำคัญต่างๆ ที่อัดแน่นอยู่ในละแวกเดียวกันที่สามารถเดินไปมาหาสู่กันได้ สถานที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือส่วนของOld Market Square, Renaissance Town Hall,

Ostrow Tumski Island ซึ่งเป็นที่ตั้งของโบส์สไตล์กอธิค เมืองพอซแนนยังมีพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง พิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรีเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ไม่ควรพลาดเพราะเป็น พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป พิพิธภัณฑ์แห่งมัณฑณศิลป์ และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่มีห้องแสดงภาพงานจิตรกรรมก็น่าสนใจไม่แพ้กัน

แม้ว่าพอซแนนจะมีปัญหาทางด้านมลพิษแต่เมืองพอซแนนก็มีการรณรงค์อนุรักษ์ พื้นที่ปลอดมลพิษเป็นเนื้อที่มากกว่าหนึ่งในห้าของเมือง ภูมิอากาศมีลักษณะอบอุ่น ฝนตกน้อยครั้ง จึงเหมาะต่อกิจกรรมกลางแจ้ง รอบนอกของเมืองมีทะเลสาบสี่แห่ง ชื่อ Kierskie, Strzeszynskie, Malta และRusalka ซึ่งมีอุปกรณ์การกีฬาและบริการอื่นๆ ให้บริการ จำนวนของสนามเทนนิส ฟิตเนส และสนามขี่ม้ามีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวนสัตว์เปิดตั้งอยู่ในสวนที่อยู่แถวๆ กลางใจเมือง ในส่วนบริเวณของ Wielkopolska มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น อุทยานแห่งชาติ ภูมิประเทศที่หลากหลายที่มีป่าไม้และทะเลสาบ สถาปัตยกรรมอนุสาวรีย์ พระราชวัง ปราสาท หมู่บ้านเล็กๆ โบสถ์ และกังหันลม

 

 

Foto825

หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต6 ปี

หลักสูตรนี้อ้างอิงจากหลักสูตรของประเทศโปแลนด์สำหรับนักศึกษายุโรปและ ประเทศอื่นๆ ที่สำเร็จ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมีผลการเรียนที่ดีในรายวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ หลักสูตรแบ่งออกเป็นสองส่วน

ส่วนแรก มีประสบการณ์พรี-คลินิคจำนวนสองปี เน้นหนักไปที่รายวิชากายวิภาคศาสตร์ ชีววิทยาทางการแพทย์ เคมี ชีววิทยาเคมี มิชญวิทยาและคัพภวิทยา สรีรศาสตร์ การแพทย์ลาติน และการแพทย์โปแลนด์ ซึ่งจะค่อยๆ สอนวิชาเหล่านี้แก่นักศึกษา

ส่วนที่สอง เริ่มในชั้นปีที่สามจนไปถึงอีกสี่ปีที่เหลือจนจบการศึกษา หลังจากสำเร็จรายวิชาตามหลักทฤษฎีและรายวิชาเกี่ยวกับคลินิคและผ่านการสอบ นักศึกษาจะได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต หรือ Lekarz

รูปแบบในการเรียนการสอน

ทางมหาวิทยาลัยมีหลายรูปแบบในการเรียนการสอน เช่น การบรรยาย การฝึกหัด สัมนา

การบรรยายในห้องเรียน- สอนทฤษฎีและวินัยพื้นฐานแก่นักศึกษา การบรรยายในห้องเรียนมีไว้สำหรับนักศึกษาในชั้นปีนั้นๆ โดยไม่อยู่ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

การฝึกปฏิบัติการ– แบ่งเป็นการฝึกหัดทางคลินิค (การสอนข้างเตียงผู้ป่วย) การฝึกสอนในคลินิคผู้ป่วยนอก การผ่าตัดและการวิเคราะห์ และการฝึกหัดในห้องทดลอง เป็นกลุ่มละ 5-6 คน

การสัมมนา– ถกเกี่ยวกับปัญหาในประเด็นที่ตั้งขึ้นในกลุ่มไม่เกิน16 คน รูปแบบของแต่ละหน่วยงานการสอนนั้นได้ระบุไว้ในหลักสูตรในแต่ละรายวิชาแล้ว

เกณฑ์การวัดผล

ทางมหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การวัดผลการเรียนดังต่อไปนี้:

– (ยอดเยี่ยม) 5.0

– better than good 4.5

– (ดี) 4.0

– (ดีพอใช้) 3.5

– (พอใช้) 3.0

– (ควรปรับปรุง) 2.0

การรับรอง

ภายใต้กฎข้อบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา นักศึกษาแพทย์ผู้ประสงค์ทำงานในประเทศสหรัฐฯ หรือแคนาดาอยู่ภายใต้การควบคุมโดย สำนักคณะกรรมการการศึกษาแห่งประเทศสหรัฐฯ สำหรับผู้สำเร็จวิชาการแพทย์ต่างประเทศ (ECFMG) ซึ่งดูแล หน่วยงานควบคุมการสอบใบประกอบโรคศิลป์แห่งสหรัฐฯ (USMLE) เป็นสามระยะทั้งในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ หนึ่งในศูนย์นี้ตั้งอยู่ในกรุงวอร์ซอว์ ซึ่งห่างจากเมืองพอซแนนราวสามชั่วโมงทางรถไฟ

การรับรองผู้สมัครของ ECFMG ถูกกำหนดโดย คณะกรรมการการรับรองผู้จบการศึกษาด้านแพทยศาสตร์ (ACGME) ซึ่งดูแลเกณฑ์การรับผู้เข้าฝึกงานในประเทศสหรัฐฯ และแคนาดา

หลักสูตรแพทยศาสตร์สี่ปีภาคภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แห่งพอ ซแนนมีจุดมุ่งหมายในการทำให้นักศึกษาสามารถผ่านตามขั้นตอน (ECFMG-ACGME) ซึ่งได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ด้วยเหตุนี้ทางมหาวิทยาลัยอาจใช้เป็นเงื่อนไขประกอบในการพิจารณาคุณสมบัติ ของนักศึกษาในการเข้าสอบUSML ซึ่งแต่งตั้งโดยสำนักอธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานภายนอกที่รับและรายงานผลการสอบให้กับมหาวิทยาลัย

นักศึกษาที่สามารถเลือกลงทะเบียนที่ใช้เกณฑ์ในการวัดผลการเรียนเป็นตัว อักษร(A-B-C-D)หรือตัวเลข(4-3-2-1)หรือใช้เกณฑ์ผ่าน-ไม่ผ่านได้นั้น ทางมหาวิทยาลัยไม่แนะนำให้ลงทะเบียนโดยใช้เกณฑ์ผ่าน-ไม่ผ่านในการวัดผลการ เรียนทางมหาวิทยาลัยไม่จำกัดว่าผู้สมัครจำเป็นต้องศึกษาเน้นหนักไปในทางวิชา เอกเท่านั้น เพราะทางมหาวิทยาลัยมีความประสงค์ให้นักศึกษามีความรู้ที่นอกเหนือจากสาขา ที่ตนเรียนอยู่
อย่าง ไรก็ตามผู้สมัครจำต้องแสดงประวัติการศึกษาแก่ ทางมหาวิทยาลัย ความเชี่ยวชาญในการคิดในเชิงวิทยาศาสตร์และให้ความเชื่อมั่นแก่นักศึกษาเป็น สิ่งจำเป็นต่อความสำเร็จในหลักสูตรนี้ ในการนี้คะแนน MCAT(Medical College Admission Test หรือเทียบเท่า) แม้จะไม่ได้บังคับโดยทางมหาวิทยาลัยแต่อาจเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณารับผู้ สมัครของคณะกรรมการก ารรับนักศึกษา นอกเหนือจากดูข้อมูลผู้สมัครทางวิชาการแล้วคณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิด ชอบในการพิจารณาผู้สมัครเป็นรายบุคคลโดยประเมินจากความกว้างขวางใน ประสบการณ์การศึกษาของผู้สมัคร บุคลิกภาพ วุฒิภาวะ และแรงจูงใจที่เหมาะสมในวิชาชีพแพทย์และภาระหน้าที่ของวิชาชีพแพทย์

ทางมหาวิทยาลัยยังได้จัดให้มี “การสัมภาษณ์เบื้องต้น” สำหรับนักศึกษาในการพิจารณาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทางด้านการแพทย์ การปฏิบัติงานและคอร์สเฉพาะซึ่งสามารถเพิ่มเติมในใบสมัครในอนาคตนั้นควรได้ รับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่รับสมัคร นอกจากนี้ผู้ที่เคยสมัครศึกษาต่อที่ไม่ผ่านการคัดเลือกอาจเลือกใช้บริการนี้ เพื่อขอคำปรึกษาในการปรับปรุงใบสมัครของตน ทางมหาวิทยาลัยอาจรับนักศึกษาเร็วกว่าช่วงเวลาปกติเป็นกรณีพิเศษตามกระบวน การการรับนักศึกษาล่วงหน้า (EAP) ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาในขั้นตอนนี้อาจสำรองที่ในชั้นเรียนในเดือน กันยายนปีถัดไป เพื่อความแน่นอนของแผนทางการศึกษาและเป้าหมายของตัวนักศึกษาเอง

Foto7703

AFFILIATED HOSPITALS Number of beds Number of full time physicians on service
1 FIFTH UNIVERSITY HOSPITAL 472 67
2 SECOND UNIVERSITY HOSPITA 556 88
3 GYNECOLOGICAL OBSTETRICS UNIVERSITY HOSPITAL 389 190
4 FOURTH UNIVERSITY HOSPITAL 290 56
5 FIRST UNIVERSITY HOSPITAL 458 73
6 COLLEGIUM STOMATOLOGICUM 228 67

Foto79733

Program Year of study amount of tuition fee/year
6MD 1st year of study 55,600 PLN = 556,000 บาท
2nd year of study 55,532 PLN = 555,320 บาท
3rd year of study 48,257 PLN = 482,570 บาท
4th year of study 42,235 PLN = 422,350 บาท
5th year of study 42,235 PLN = 422,350 บาท
6th year of study 42,235 PLN = 422,350 บาท
ค่าหอพัก ห้องเดี่ยว

PLN 500-660 = 5,000-6,600 บาท/เดือน

 

60,000 – 80,000 บาท/ปี
ห้องคู่

PLN 345-510 = 3,450-5,100 บาท/เดือน

40,000 – 60,000 บาท/ปี
ค่าครองชีพ 10,000 -12,000 บาท/เดือน 100,000- 120,000 THB/Year
ค่าวีซ่า 2,400 บาท
ค่าตั๋วเครื่องบิน 40,000 – 50,000 บาท

 

Foto91079

d2
d1

ห้องน้ำและห้องอาบน้ำมีระบบน้ำอุ่นใช้ได้ตลอดปี

Untitled-1
Untitled-2

สะอาด,ปลอดภัย และค่าเช่าที่เหมาะสม

Untitled-8
Untitled-7

มีครัวสาธารณะสำหรับนักศึกษาทุกชั้นสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Untitled-5
Untitled-6

มีเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าสำหรับบริการนักศึกษา

Untitled-4
Untitled-3

Foto13562

เอกสารที่ต้องใช้ ในการสมัครโครงการเรียนแพทย์ ที่ยุโรป (2015)

 1. ใบสมัครโครงการลินส์ EU Service (กรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ ) ใบสมัครมหาวิทยาลัยนั้นๆ ที่ตนเลือก (after pay the 1st step service fee)
 2. ใบประกาศนียบัตรมอปลาย ตัวจริง 1 ฉบับ พร้อมสำเนา 2 ฉบับ

(If haven’t graduate can submit after receive the diploma from the secondary school )

 1. ใบแจ้งผลการเรียน (ทรานสคริป) ฉบับภาษาอังกฤษ ชั้นเรียน Grade10-12 ตัวจริง 1 ฉบับ พร้อมสำเนา 2

(if haven’t graduate can submit the transcript during the First semester till the latest semester, the completed transcript can submit later )

 1. พาสปอร์ตสำเนา 2 ฉบับ
 2. บัตรประชาชน สำเนา 4 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
 4. ผลคะแนนวัดระดับความรู้ ทางภาษาอังกฤษ

 * * IL 6.5 or TOEFL 75 or TOEIC 750 **

 1. รูปถ่าย 3.5cm *4.5 cm พื้นหลังสีขาว 12 รูป
 2. ใบเสร็จการโอนค่าสมัครมหาวิทยาลัย

**Poznan university of Medical sciences 500 USD + 660 Baht หรือเงินสด

 1. Personal History Statement

11.Motivation letter 1 หน้า

 1. Recommendation letter       2 ฉบับ
 2. ใบเสร็จการโอนค่าสอบ 30,000 baht/หรือเงินสด

Foto92086

Admission Test of Poznan 6MD English program

 • Apply period             :   Sep 2015 – Feb 2016
 • Admission Date         :   March 2016
 • Test location               : Lin’s Bangkok or Chiangmai office
 • Apply line                   :   026454085 or 0 53 270 889
 • Test separate in 2 parts:

1.Written exam: 48 questions (bio/chem/phys) in 1 hour

2.Oral exam:   bio/chem/phys, each subject give 3 question, choose 2 to answer

 

 

Foto86033

POZNAN THAILAND INTERVIEW IN 2013

18

2015 Interview Practice

19
20
21
22

2015 March17& 8 June Interview exam of Poznan

25
27

2015 March17th, Interview exam of Poznan

30

นักเรียนไทยที่สามารถเข้าศึกษาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย Poznan ปี 2558

31

น้องสมนต์ 4MD 2015

33

น้องพิรุณ 6MD 2015

34

น้องปองปอง 6MD 2015

32

น้องพิมพ์ 4MD 2015

ผู้ที่สามารถสอบผ่านเข้าไปศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Poznan ปี 2015.

36
35

วันปฐมนิเทศ 27 สิงหาคม

40
37
68
39

ซื้อเสื้อกาวน์

41

Tae 5DDS 2015

42

Yoi 6MD 2015

Overall of Poznan University

44
43
45
46
48
48

Call Now Button