02-2585619

LINE: @linsmedical

แพ็คเกจสอบ NMAT ที่ฟิลิปปินส์

สำหรับใครที่สนใจเรียนแพทย์หลักสูตร 4 ปี ของประเทศฟิลิปปินส์จำเป็นจะต้องสอบ NMAT หรือ National Medical Admission Test ให้ผ่านเสียก่อน ซึ่งการสอบจะต้องสอบร่วมกับนักศึกษาฟิลิปปินส์ที่ต้องเรียนแพทย์อีกด้วย และเพื่ออำนวยความสะดวกสะบายให้แก่ผู้ที่สนใจเรียนต่อแพทย์ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ทาง Lin’s Thailand จึงแพ็คเก็จสำหรับสอบ NMAT ที่ฟิลิปปินส์

NMAT-ข้อสอบเข้าแพทย์-แพทย์ฟิลิปปินส์


1. บริการสมัครสอบ NMAT 

ง่าย ๆ เพียงสมัครผ่าน Lin’s Thailand แล้วส่งเอกสารครบ จากนั้นก็ตั้งใจอ่านหนังสือรอบินไปสอบได้เลย เอกสารที่ใช้สมัครมีดังนี้

    1. ใบเกรดระดับปริญญาตรี (Transcript)
    2. ใบสำเร็จการศึกษาหรือวุฒิปริญญาตรี (Diploma)
    3. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
    4. สำเนาบัตรประชาชน
    5. รูปพื้นหลังขาวขนาด 2” x 2” ขนาด 600 x 600 pixels

2. บริการจองตั๋วเครื่องบินไปกลับไทย – ฟิลิปปินส์

3. บริการรับส่งสนามบินถึงหอพัก

4. บริการรับส่งสนามสอบ

5. บริการที่พัก 3 วัน 2 คืน 

บรรยากาศที่พัก

6. พาเที่ยวชมเมืองและรอบ ๆ มหาวิทยาลัย

7. มีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด

สำหรับท่านที่อยากทราบว่าการสอบ NMAT นั้นเป็นอย่างไรบ้าง ทำความรู้จักกับข้อสอบ NMAT กันว่าข้อสอบนี้คือข้อสอบอะไร และต้องอย่างไรถึงจะสามารถเข้าเรียนแพทย์ในมหาวิทยาลัยที่ฟิลิปปินส์ ได้ที่นี่