Call Us 02-645-4084-5

LINE: @linsmedical

Lin’s Students

สัมภาษณ์ นศพ.เก่ง นักเรียนแพทย์ระดับท็อปจาก Our Lady of Fatima University ตอนที่ 1

การเรียนแพทย์ที่ฟิลิปปินส์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นักศึก […]

สัมภาษณ์ นศพ.เก่ง นักเรียนแพทย์ระดับท็อปจาก Our Lady of Fatima University ตอนที่ 2

ต่อเนื่องกับบทสัมภาษณ์ในตอนที่ 1 (สัมภาษณ์ นศพ.เก่ง นัก […]

สัมภาณ์ นศพ.เครป จากวรอตซวาฟ เรียนที่นี่ดีอย่างไร

มหาวิทยาลัยการแพทย์ในโปแลนด์นั้นมีหลายแห่งและเป็นที่นิย […]

ขอแสดงความยินกับบัณฑิตแพทย์จาก Medical University of Lublin ประจำปี 2020

?‍⚕️?‍⚕️ขอแสดงความยินกับบัณฑิตแพทย์จาก Medical Universi […]

ทำอย่างไรให้ได้สอบแพทย์ได้คะแนนสูงสุด (บทสัมภาษณ์ว่าที่นักศึกษาแพทย์พอซแนน)

จบไปแล้วสำหรับการสอบเข้า (Admission Exam) มหาวิทยาลัยวิ […]