02-2585619

LINE: @linsmedical

Peking University of Health Sciences-th(university)

Foto37528

 เมืองหลวง

ปักกิ่งหรือเป่ยจิงตามภาษาราชการจีน ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เป็นศูนย์กลางการปกครองของประเทศ ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจการค้า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ หน่วยงานของสหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศ สำนักข่าวจากต่างประเทศ รวมทั้งบริษัทต่างชาติจำนวนมาก

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของทวีปเอเชีย มีพื้นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร นับว่าใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชีย มีพรมแดนติดต่อประเทศต่าง ๆ โดยรอบ 15ประเทศ ได้แก่ เกาหลีเหนือ รัสเซีย มองโกเลีย คาซัคสถาน เคอร์กิซสถาน ทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย เนปาล สิกขิม ภูฐาน พม่า ลาว และเวียดนาม โดยมีเส้นพรมแดนทางบกยาวกว่า 2 หมื่นกิโลเมตร ขณะที่ทิศตะวันออกและทิศใต้จดทะเลเหลือง ทะเลจีนตะวันออก และทะเลจีนใต้

ภาษาราชการ

ภาษาจีนกลาง 1

รูปแบบการปกครอง

รัฐบาลคอมมิวนิสต์

เนื้อที่

9,596,960 ตร.กม

ประชากร

ประมาณ1,347.3ล้านคน ไม่รวมเขตบริหารพิเศษฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน (ปี2554)

สกุลเงิน

หยวนเหรินหมินปี้ (CNY)

ภูมิศาสตร์

สาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออก บนฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก มีพื้นที่ดินประมาณ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลก รองจากรัสเซียและแคนาดาประเทศจีนมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศต่างๆ ถึง 15 ประเทศ ด้วยมีความยาวถึง 22,800 กม. ข้ามทะเลไปทางตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้มี เกาหลี ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ บรูไน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

เศรษฐกิจ

อัตราการเจริญการเติบโตของเศรษฐกิจจีนโดยธนาคารโลกตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ประเทศในปี พ.ศ. 2492 จนถึงปลาย พ.ศ. 2521 สาธารณรัฐประชาชนจีนใช้ระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลางเหมือนโซเวียต ไม่มีภาคเอกชนหรือระบอบทุนนิยม เหมา เจ๋อตง เริ่มใช้นโยบายก้าวกระโดดไกล เพื่อผลักดันประเทศให้กลายเป็นสังคมคอมมิวนิสต์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าทาง อุตสาหกรรม แต่นโยบายนี้กลับถูกมองว่าเป็นความล้มเหลวทั้งทางเศรษฐกิจและมนุษยธรรม หลังจากที่เหมาเสียชีวิตและสิ้นสุดการปฏิวัติทางวัฒนธรรม เติ้ง เสี่ยวผิง และผู้นำจีนรุ่นใหม่ได้เริ่มปฏิรูปเศรษฐกิจและใช้ระบอบเศรษฐกิจแบบผสมที่ให้ ความสำคัญกับทุนนิยมมากขึ้น

อาหาร

จีน เป็นชนชาติที่ผูกพันแนบแน่นอยู่กับอาหารการกิน ปัญหาทุพภิกขภัยในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาได้บีบบังคับให้ชาวจีนต้องคิดหา วิธีใช้ และถนอมอาหารที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ชนชั้นสูงยังใช้อาหารเพื่อเครื่องแสดงออกซึ่งความมั่งคั่ง และสถานภาพอันสูงส่งของตนอีกด้วย เนื่องจากจีนมีภูมิประเทศอันหลากหลาย จีนอุดมสมบูรณ์ด้วยเครื่องเทศและพืชผักนานาพันธุ์

ภาพรวม

ประเทศจีนมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีพลวัตรสูง และเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ (economic powerhouse) ของภูมิภาคและของโลกด้วยอัตราเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี และการพัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดดกำลังเป็นที่จับตามองของทุกฝ่ายว่าการเติบโตนี้จะมุ่งไปในทิศทางใด

ปัจจุบันถนนทุกสายวิ่งสู่ประเทศจีนซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองลงมาจาก สหรัฐฯ และมีเงินทุนสำรองที่มากที่สุดในโลกโดยความสำเร็จนี้นำมาซึ่งความห่วงกังวลและโอกาส โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน

china1

Foto99509

Peking-1

Qualification of Applicants

Qualification:

1.GPA: 2.5

2.High school graduate

3.Have basic Chinese  skill

About Peking University Health Science Center

Peking University Health Science Center (PUHSC)เป็นสถาบันการแพทย์แผนตะวันตกแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลจีน ตั้งอยู่ที่ปักกิ่ง เมืองเก่าแก่และเป็นเมืองวัฒนธรรมซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนับหลายร้อยปี มหาวิทยาลัยนี้จึงมีชื่อเสียงมากและจัดอยู่อันดับต้นๆ ของประเทศและเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก โดยติดอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการแพทย์จากทั่วทั้งเอเชีย ซึ่งหลักสูตร การเรียนการสอนก็เข้มข้นด้วยเช่นกัน บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยค่อนข้างกว้างขวางและสวยงาม อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ส่วนภายในตัวเมืองปักกิ่งค่อนข้างสะดวกสบายมีรถไฟใต้ดิน สามารถเดินทางไปได้ทั่วทั้งเมือง

WHY CHOOSE PUHSC

 •  มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอันดับ 1 และเป็นมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันตกแห่งแรกของจีน ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
 • เปิดหลักสูตรแพทย์มากว่า102ปีด้วยหลักสูตรภาษาจีน
 • ทั้งหลักสูตรและมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองจากแพทยสภา และสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของไทยระหว่างที่ศึกษาอยู่
 • มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนและมีเครื่องมือทางการแพทย์ทีทันสมัย
 • มีโรงพยาบาลหลายแห่งที่มีชื่อเสียงที่รองรับการฝึกงานทั้งชั้นคลินิกและการฝึกงานหลักศึกษาจบ
 • เรียนในเมืองหลวงของประเทศจีน มีสภาพแวดล้อมที่ดีและสะดวกสบายในการใช้ชีวิต
 • ได้เรียนกับคนจีนตลอดหลักสูตรทำให้ใช้ภาษาได้คล่องแคล่วเช่นเดียวกับเจ้าของภาษา
 • มีโอกาสสอบผ่านLicenseของจีนได้สูงและประกอบอาชีพในโรงพยาบาลที่จีนและไทยที่มีชื่อเสียง
 • มีโอกาสฝึกงานระยะสั้นในโรงพยาบาลไทยที่มีชื่อเสียง
 • มีนักเรียนไทยที่จบการศึกษาจากที่นี้สามารถสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของไทยได้และประกอบอาชีพเป็นแพทย์ที่มีคุณภาพ
 • ค่าเล่าเรียนไม่แพง
 • โรงพยาบาล14แห่ง จำนวนเตียงคนไข้3600เตียง จำนวนคนไข้กว่า30000คน/วัน เพื่อรองรับการเรียนในชั้นคลินิกและ Internship หลังจบการศึกษา

สถานที่ตั้ง  

china-location

University city
1 Peking Union Medical College Beijing
2 Peking University Beijing
3 Shanghai Jiao Tong University shanghai
4 Fudan University shanghai
5 Zhejiang University hangzhou
6 Sun Yat-sen University guangzhou
7 Huazhong University of Science and Technology hangzhou
8 Sichuan University sichuan
9 Central South University

CAMPUS

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
n

Location

Program Tuition fees (Per Year)
แพทย์แผนปัจจุบัน 6ปี RMB 45,000.00 = 225,000 Bath
ทันตแพทยศาสตร์ 6ปี RMB 45,000.00 = 225,000 Bath
Pre-Course A , B RMB 12,500.00 = 65,000 Baht

Other expense

Dormitory 21,000 RMB / Year = 126,000 Baht / Year
Insurance 600 RMB / Year = 3,000 Baht / Year
Daily expense 20,000 RMB / Year = 100,000 Baht / Year
Resident permit 800 RMB/ Year = 4,000 Baht / Year
Total 87,400 RMB / Year = 450,000 Baht / Year

 

m