• 2
  • มิ.ย.
  • 0
Author

คณะผู้แทนของสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเวินโจว

ผู้เขียน: Yang Ming Ze  บรรณาธิการ:Wu Min Yue  แหล่งข่าว:สถาบันการศึกษานานาชาติ

ครั้งดู:439   เวลา:12/5/2016

เมื่อเช้าวันที่ 9 พฤษภาคม รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภา ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตต่างประเทศ ที่นำคณะผู้แทน 4 ท่านเข้ามาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยของพวกเราด้วยกิจกรรมการการประเมินและรับรองการจัดการการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติที่กำลังเรียนที่มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery (ย่อคือ MBBS) จึงมหาวิทยาลัยการแพทย์เวินโจวเชื่อมโยงทำกับมหาวิทยาลัยการแพทย์ลูบลินส์ โปแลนด์  การประชุมมีส่วนร่วมของ นาย Cao Jian Ming รองอธิการบดี เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือนานาชาติ เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ ผู้แทนครูสอน อบรมนักศึกษาต่างชาติและตัวแทนของนักศึกษาต่างชาติ

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลสถาบันการศึกษาต่างประเทศแนะนำให้คณะผู้แทนไทยได้รู้จักสถานการณ์การสอนและฝึกอบรมตามมาตรฐานสากลในมหาวิทยาลัย พร้อมการแนะนำอย่างรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาของนักเรียนต่างชาติที่มหาวิทยาลัย การจัดการการศึกษา การฝึกอบรมครู การจัดการและให้บริการนักเรียน สถาบันขงจื๊อและโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery  ทั้งสองฝ่ายเน้นการแลกเปลี่ยนความคิด หารือเกี่ยวกับบดความการบริหารคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ค้นหาและฝึกอบรมครู ดำเนินโครงการหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตอินเตอร์จีน

 

หลังจากการประชุม คณะผู้แทนของสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาแห่งประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมชมอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ของโรงพยาบาลที่ ๑ ในเครือของมหาวิทยาลัยการแพทย์ เยี่ยมชมตึกห้องพักผู้ป่วย ห้องฉุกเฉิน ศูนย์ทดสอบ ฯลฯ พร้อมกับการพบปะและแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาประเทศกานาที่กำลังมีการฝึกงานในหอผู้ป่วยติดเชื้อ ในช่วงบ่ายคณะผู้แทนยังได้ไปเยือนห้องเรียนใหญ่ใช้สอนโดยเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จัดแสดงร่างกายมนุษย์และโรงพยาบาลที่๒ อยู่ในเครือของมหาวิทยาลัย

 

หากพูดถึง สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาแห่งประเทศไทย (ย่อเขียนว่า TMC) ก็จะนึกได้ว่าเป็นหน่วยงานภายใต้รัฐสภาไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะการบริหารการอบรมแพทย์เพื่อขึ้นทะเบียนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบริหารด้านพยาบาลวิชาชีพ ในปีที่ผ่านมา สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาแห่งประเทศไทยได้ส่งเสริมการดำเนินการพิจารณาประเมินผลและจดทะเบียนใบรับรองให้โครงการทางการแพทย์นานาชาติในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

 

โครงการ MBBS เป็นคำย่อของหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตและศัลยกรรมบัณฑิตที่ได้รับการรับรองจาก TMC ในปี ศ.ศ 2015 จึงส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษา MBBS ที่มหาวิทยาลัยของพวกเราได้สมัครการสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ประเทศไทยเพื่อได้รับใบประกอบวิชาชีพการแพทย์ที่ประเทศนี้ จากนั้นสามารถอยู่และสร้างอาชีพของตนเองที่ดินแดนแห่งวัดทองนี้ได้

 

http://news.wmu.edu.cn/show/2/18319.html

Leave a Comment