• 4
  • มี.ค.
  • 2
หมอ-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-เกร็ดความรู้-เรียนแพทย์ฟิลิปปินส์
Author

ทำไมฟิลิปปินส์เรียนแพทย์แค่ 4 ปี ความรู้เพียงพอหรือไม่

การเรียนแพทย์ในต่างประเทศนั้นย่อมมีความแตกต่างไปจากการเรียนแพทย์ในประเทศไทยทั้งในเรื่องของสภาพแวดล้อมในการเรียน ค่าใช้จ่ายและหลักสูตรการเรียน เพราะหลักสูตรการเรียนแพทย์ในโลกนี้มีทั้งวุฒิแบบ MBBS และ MD ซึ่งมีผลต่อระยะเวลาในการเรียนและเนื้อหาในวิชาที่เรียน

การเรียนแพทย์ฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศยอดฮิตของการเรียนแพทย์ต่างประเทศสำหรับนักศึกษาแพทย์ในไทย มีหลักสูตรแพทย์ระยะเวลาการเรียนเพียง 4 ปี เท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากการเรียนแพทย์ในประเทศไทยที่เรียนแพทย์ 6 ปี ดังนั้นจึงทำให้หลายท่านมีความสงสัยว่าอะไรที่เป็นความแตกต่างของหลักสูตร ทำไมจึงเรียนเพียงแค่ 4 ปี แล้วความรู้จะเพียงพอหรือไม่ ซึ่ง Lin’s Thailand อยากจะเล่าถึงสาเหตุที่มาที่ไปของของหลักสูตรแพทย์ 4 ปีในประเทศฟิลิปปินส์


ทำไมฟิลิปปินส์เรียนแพทย์แค่ 4 ปี

เนื่องจากฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่อเมริกาเข้ามาวางแผนระบบการศึกษาในช่วงปฎิวัติอุตสาหกรรมยาวนานถึง 50 ปี ทำให้ตั้งแต่ช่วงเวลาดังกล่าวระบบการศึกษาของฟิลิปปินส์จึงเหมือนกับกับของอเมริกาทุกประการ ซึ่งรวมไปถึงระบบการเรียนแพทย์ของฟิลิปปินส์ที่เหมือนกับอเมริกา นั่นก็คือนักศึกษาแพทย์จะต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใด สาขานึงก่อน จากนั้นจึงค่อยสอบ NMAT ให้ผ่านเกณฑ์ แล้วเรียนต่อคณะแพทยศาสตร์อีก 4 ปี เพื่อรับวุฒิ MD (Doctor of Medicine) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเรียนแพทย์ที่ฟิลิปปินส์ไม่ได้เรียน 4 ปีจริง ๆ เสียทีเดียว แต่หากนับรวมช่วงระยะเวลาที่เรียนปริญญาตรีด้วยก็จะเป็นเวลารวมทั้งหมด 8 ปี

อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าการเรียนแพทย์ในฟิลิปปินส์นั้นใช้เวลาเรียนทั้งหมด 4 ปี แต่ว่าปัจจุบันฟิลิปปินส์ก็มีคอร์สเรียนระยะสั้นประมาน 2 ปีสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้สามารถเรียนต่อแพทย์ได้เลย โดยจะเรียนพวกพื้นฐานการแพทย์และวิทยาศาสตร์ 16 เดือน ถึง 2 ปีจากนั้นรับวุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิต (the Bachelor of Science (ฺBS.)) เพื่อใช้ยื่นเป็นคุณสมบัติในการเรียนต่อแพทย์ ซึ่งการเรียนปริญญาตรีระยะสั้นจะช่วยลดระยะเวลาเรียนจาก 8 ปี เหลือ 6 ปีได้


การเรียนแพทย์ที่ฟิลิปปินส์เป็นอย่างไรบ้าง

สำหรับการเรียนแพทย์หลักสูตร 4 ปีของฟิลิปปินส์นั้นจะเป็นลักษณะการเรียนปรีคลินิกผสมกับความรู้ชั้นคลินิกตั้งแต่ปี 1 ถึงปี 3 จึงมีการเรียนที่ค่อนข้างหนัก หากนักเรียนมีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์หรือภาษาอังกฤษที่ไม่แข็งแรง ก็จะทำให้การเรียนค่อนข้างลำบากได้ ดังนั้นนักเรียนจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมในจุดนี้ด้วย จากนั้นในชั้นปีสุดท้ายจะเป็นชั้นปีที่นักศึกษาแพทย์ได้ออกไปใช้ความรู้จริงในโรงพยาบาล โดยจะเป็นการเรียนแพทย์ในโรงพยาบาล มีการเข้าเรียนเพื่อเก็บความรู้ตามวอร์ดต่าง ๆ (clinical rotations) ภายใต้การดูแลของอาจารย์แพทย์ และนักศึกษาแพทย์ที่เรียนต่อเฉพาะทางเพื่อให้สามารถรักษาคนไข้ได้จริง ๆ

บทสัมภาษณ์นักเรียนแพทย์ที่ฟิลิปปินส์ : สัมภาษณ์ นศพ.เก่ง นักเรียนแพทย์ระดับท็อปจาก Our Lady of Fatima University ตอนที่ 1


เรียนแพทย์ที่ฟิลิปปินส์ เรียนกับคนไข้ที่พูดภาษาอังกฤษได้

นี่เป็นข้อแตกต่างหลัก ๆ ของการเรียนแพทย์ที่ฟิลิปปินส์กับการเรียนแพทย์ในหลาย ๆ ประเทศเลยก็ว่าได้ เพราะในบางประเทศที่อัตราการพูดภาษาอังกฤษน้อย คนไข้ก็อาจจะไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษกันสักเท่าไหร่ ทำให้นักศึกษาอาจจะต้องพูดกับพยาบาลหรืออาจารย์แพทย์แทน แต่ที่ฟิลิปปินส์นั้นแพทย์จะได้พูดคุยกับคนไข้โดยตรงเพราะประชากรส่วนใหญ่ของฟิลิปปินส์นั้นพูดภาษาอังกฤษได้ หรือถ้าบางคนที่พูดไม่ได้ก็ยังสามารถฟังภาษาอังกฤษได้เข้าใจ ทำให้การเรียนการสอนแพทย์ของประเทศฟิลิปปินส์นั้นสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ตลอดทั้งหลักสูตร ทั้งในส่วนของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมไปถึงการใช้ชีวิตในทุกมิติอีกด้วย และที่สำคัญเลยก็คือโรงพยาบาลของฟิลิปปินส์นั้นมีคนไข้ที่เยอะมาก ๆ และมีลักษณะของอาการป่วยที่ใกล้เคียงกับประเทศแทบจะที่สุดเลยก็ว่าได้ ดังนั้นการเรียนแพทย์ในฟิลิปปินส์เลยถือว่าได้เปรียบมาก ๆ ในจุดนี้


ไปเรียนแพทย์ที่ฟิลิปปินส์กินอะไรดี


คุณภาพการศึกษาของการเรียนแพทย์ที่ฟิลิปปินส์

สำหรับการควบคุมคุณภาพการศึกษาในฟิลิปปินส์นั้น จะมีองค์กรที่ชื่อว่า The Commission on Higher Education Philippines(หรือ เฉด (CHED)) เป็นผู้เข้ามาให้การดูแลเรื่องการศึกษาระดับสูงทั้งหมดทั้งของภาครัฐและเอกชน ดังนั้นจึงต้องศึกษาดูด้วยว่า มหาวิทยาลัยที่เราต้องการไปเรียนแพทย์ที่ฟิลิปปินส์นั้นได้รับการรับรองหลักสูตรโดย CHED หรือเปล่า นอกจากนี้ยังควรตรวจสอบด้วยว่ามหาวิทยาลัยนั้นได้รับการรับรองจาก World Health Organization (WHO) หรือไม่ เพราะถือว่าเป็นองค์กรที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจาก WHO ทุกแห่งจะได้รับการรับรองจาก CHED ของฟิลิปปินส์ด้วยเช่นกัน แต่ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลย คือต้องตรวจสอบก่อนว่าได้รับการรับรองจากแพทยสภาไทยหรือเปล่า เพราะไม่เช่นนั้นจะไม่สิทธิ์กลับมาสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ที่ไทย ซึ่งฟิลิปปินส์ถือเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีการส่งแพทย์ออกเป็นจำนวนมาก ทั้งแพทย์และพยาบาลทำให้การควบคุมคุณภาพศึกษาจึงต้องทำโดยเข้มข้นอย่างมาก


ข้อพึงระวังในการเรียนแพทย์ที่ฟิลิปปินส์

แม้ว่าการเรียนแพทย์ในฟิลิปปินส์จะมีข้อดีหลายอย่างที่ช่วยลดอุปสรรค์ในการเรียนลงไปได้ เช่น เรื่องของค่าใช้จ่าย ภาษาที่ไม่ต้องเรียนเพิ่มเติม แต่สิ่งเหล่ากลับดึงดูดให้นักศึกษาจากหลาย ๆ ประเทศต้องการเข้าไปเรียนแพทย์ที่ฟิลิปปินส์เป็นจำนวนมาก บางมหาวิทยาลัยจึงใช้โอกาสนี้ในการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าไปเป็นจำนวนมาก และแบ่งนักเรียนออกเป็นหลายคลาสมากจนเกินไป เมื่อถึงช่วงชั้นของการฝึกงานอาจทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการฝึกงานที่ไม่เพียงพอได้ ดังนั้นสำหรับใครสนใจเรียนแพทย์ที่ฟิลิปปินส์จึงควรที่จะตรวจสอบในเรื่องของอุปกรณ์การฝึกให้ดี ว่าโรงพยาบาลแห่งนั้นมีเพียงพอต่อเรียนการสอนหรือไม่ มีการรับนักศึกษามากจนเกินไปหรือเปล่า นักศึกษาส่วนใหญ่มาจากประเทศอะไร เพราะบางทีอาจจะรับนักศึกษาจากประเทศนั้น ๆ มากจนเกินไปไม่เหลือที่ให้นักศึกษาจากที่อื่น ๆ เลย


แต่หากให้ลินส์แนะนำก็มหาวิทยาลัย Our Lady of Fatima ซึ่งมีนักเรียนไทยไปเรียนเป็นจำนวนมาก และไปเรียนมาอย่างยาวนาน รวมถึงมีรุ่นพี่ที่เรียนจบและกลับมาสอบใบประกอบวิชาชีพได้คะแนนที่สูงอีกด้วย หากสนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ Lin’s Thailand ได้เลย


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรอกรายละเอียดทิ้งไว้ได้เลย

หมอ-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-มหาวิทยาลัยลูบลิน-เปิดรับสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

??Inbox Facebook กดเลย

☎️☎️โทร : 02-645-4084, 02-645-4085

✅✅Line : @linsmedical หรือ https://line.me/R/ti/p/%40linsmedical

จะรออะไรอีก Lin’ s #เปลี่ยนเรื่องแพทย์ให้เป็นเรื่องง่าย

Comments (2)

  • Kridnicha

    เรียนต่อแพทย์ 4 ปีที่ฟิลิปปินส์ จำกัดอายุไหมคะ

    • Lin's International Medical Consulting

      ไม่จำกัดอายุค่ะ ขอเพียงสอบ NMAT ผ่านตามเกณฑ์ก็สามารถเข้าเรียนได้ค่ะ ผู้เรียนแพทย์ที่ฟิลิปินส์ส่วนใหญ่อายุเกิน 30 ปีขึ้นไปค่ะ

Leave a Comment