• 14
  • ธ.ค.
  • 1
poznan university of medical sciences
Author

พอซแนน มหาวิทยาลัยแพทย์โปแลนด์ที่คนอเมริกานิยมมาเรียน

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์พอซแนน (Poznan University of Medical Sciences หรือ Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) เป็นมหาวิทยาลัยการแพทย์ที่มีชื่อเสียงของโปแลนด์ ตั้งอยู่ในเมืองพอซแนน (Poznań) ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1919

พอซแนน-หมอ-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-มหาวิทยาลัยพอซแนน

ทำความรู้จักกับเมืองพอซแนน

เมือง พอซแนน เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บน 2 ฝั่งของแม่น้ำวาร์ตา ตั้งอยู่ทางตะวันตก-ตอนกลางของประเทศโปแลนด์ เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์ มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของทวีปยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15-17 แต่เสื่อมโทรมลงเนื่องจากสงครามเกรตนอร์เทิร์น (ค.ศ. 1700-1721) ตกเป็นของปรัสเซียใน ค.ศ. 1793 และเป็นส่วนหนึ่งของรัฐแกรนด์ดัชชีออฟวอร์ซอในช่วง ค.ศ. 1807-1815 จากนั้นเปลี่ยนเป็นของปรัสเซียและกลับมาเป็นของโปแลนด์ใน ค.ศ. 1918 ปัจจุบันพอซนานเป็นเมืองใหญ่อันดับ 5 ของโปแลนด์ มีความสำคัญ เป็นศูนย์กลางการค้า อุตสาหกรรม และการศึกษา เป็นสถานที่จัดงานด้านการค้านานาชาติ

ไปเรียนหมอที่โปแลนด์ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้าง-แพทย์ต่างประเทศ

โดยทั่วไปแล้วเมืองพอซนานนั้นถือว่าเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญมากเมืองหนึ่งของประเทศโปแลนด์ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งวรรณกรรม เพราะเป็นเมืองที่นักประพันธ์ชาวโปแลนด์คนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม เมื่อปี ค.ศ. 1905 คือ Henryk Sienkiewwicz

โดยจุดท่องเที่ยวแรกที่อยากแนะนำให้คุณไปชม คือ อาคารศาลากลางจังหวัด (Poznan Town Hall) ในจัตุรัสตลาดเก่า (Old Market Square) ซึ่งอยู่ในบริเวณศูนย์กลางของเมืองเก่า ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ในแบบโกธิค และถูกใช้งานมาจนถึงปี 1939 ปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ประจำเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนอย่างไม่ขาดสาย

พอซแนน-หมอ-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-มหาวิทยาลัยพอซแนน


ที่มาและประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ในปี 1919 มหาวิทยาลัยพอซแนนได้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์เป็นคณะแรกและก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ในปีต่อมาเป้นคณะที่ 2 ของมหาวิทยาลัย อธิการบดีของมหาวิทยาลัยคนแรกคือ Heliodor Święcicki และคณบดีคณะแพทยศาสตร์คนแรกคือ Adam Wrzosek

ในปี 1991 มหาวิทยาลัยได้เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ รวมถึงในปี 1993 ได้เป็นหลักสูตร แพทย์ 4 ปีหรือ four-year M.D. ซึ่งได้นำหลักสูตรการเรียนการสอนของอเมริกามาเป็นต้นแบบซึ่งจะต้องเรียนเพื่อสอบ the United States Medical Licensing Examination (USMLE) ให้ได้ สำหรับหลักสูตรแพทย์ 6 ปี หรือ six-year M.D. หลักสูตรภาษาอังกฤษใช้โมเดลการเรียนการสอนแบบยุโรป แต่อย่างไรก็ตามทั้ง 2 หลักสูตรนั้น นักศึกษาจะต้องสอบ National Board of Medical Examiners (NBME) ให้ผ่านด้วย ซึ่ง NBME ถือเป็นสอบภาคบังคับของผู้ที่ต้องการจะสอบ USMLE  หรือใบประกอบวิชาชีพแพทย์ที่อเมริกา

poznan university of medical sciences

นอกจากคณะแพทยศาสตร์แล้วก็ยังมีคณะทัตยแพทย์ และเภสัชศาสตร์ 5 ปี ซึ่งทุกโปรแกรมมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและผ่านมาตรฐานการศึกษาจากยุโรปทั้งสิ้น

ปัจจุบัน Poznan University of Medical Sciences นั้นมีงานวิจัยในนิตยสารวิชาการปีละหลายร้อยงาน ซึ่งจะเน้นหนักไปในเรื่อง ภูมิคุ้มกันวิทยา (immunology), วิทยาต่อมไร้ท่อ (endocrinology), เนื้องอกวิทยา (oncology), วิสัญญีวิทยา (anaesthesiology), ศัลยศาสตร์ (surgery), วักกวิทยา (nephrology), นรีเวชวิทยา (gynaecology), พยาธิวิทยาและโรคเขตร้อน (parasitic and tropical diseases), AIDS, โลหิตวิทยา hematology, และอีกมากมาย


นอกจากนี้ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยพอซแนนจะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติประมาณ 5 – 10 การประชุมต่อปีในขณะที่มีนักวิจัยจากทั่วโลกเดินทางมาทำงานที่นี่อย่างสม่ำเสมอได้แก่ Universities in Rennes and Rouen (ฝรั่งเศส) Turku (ฟินเลนด์), Berlin, Göttingen, Halle, Kiel, Magdeburg, Mainz, Munchen Regensburg (เยอรมัน), Linkoping (สวีเดน), Oslo University College (นอร์เวย์), Perugia (อิตาลี) และ University of Illinois at Chicago (USA)

พอซแนน-หมอ-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-มหาวิทยาลัยพอซแนน

ทำไมถึงควรเลือกเรียนที่ Poznan

PUMS ถือเป็นมหาวิทยาลัยการแพทย์แห่งแรกในโปแลนด์ที่เปิดสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ และเป็นแห่งแรกที่มี Center for Medical Simulation ที่บูรณาการการเรียนแพทย์ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น พร้อมด้วยโรงพยาบาลสำหรับฝึกงานถึง 6 แห่ง ด้วยบุคลาการการสอนมากถึง 2,000 คน

ด้วยความที่การเรียนการสอนที่นำหลักสูตรการเรียนการสอนของอเมริกามาเป็นต้นแบบทำให้ผู้เรียนต้องสอบ  the United States Medical Licensing Examination (USMLE) ทำให้เด็กจากโซนอเมริกาเลือกมาเรียนที่นี่เป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุผลด้านค่าครองชีพและค่าเทอมที่ถูกกว่าที่อเมริกามาก  

รวมไปถึงอัตราการสอบใบประกอบวิชาชีพอเมริกาที่สูงอีกด้วย ซึ่งนักศึกษามากว่า 82% ผ่าน Step 1 และ 94.4% สอบผ่าน Step 2 สามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพอเมริกาได้ได้ ดูสิถิติ ซึ่งปัจจุบันมีแพทย์ที่จบจาก PUMS ฝึกงานในอเมริกามากกว่า 400 คน


poznan university of medical sciences


ค่าเทอม Poznan เป็นอย่างไร

อัปเดตล่าสุดสำหรับปี 2019

Advanced MD Program — 65,800 PLN
6MD Program — 59,800 PLN
5DDS Program — 63,800 PLN

* 1 PLN ประมาณ 10 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่


อยากเรียนหมอที่นี่ต้องทำอย่างไรบ้าง

1. ต้องจบการศึกษาขั้นต่ำมธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือสามารถสอบเทียบวุฒิที่เทียบเท่าม.6 ได้

2. ต้องเรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ที่มีรายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

3. สอบข้อสอบของทางมหาวิทยาลัยผ่านเกิน 85% ขึ้นไป ซึ่งประกอบไปวิชาที่สอบได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และต้องสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

4. มีผลสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

4.1 TOEFL

Paper-based test ขั้นต่ำ 550 คะแนน

Internet-based test ขั้นต่ำ 79 คะแนน

Computer-based test ขั้นต่ำ 213 คะแนน

4.2 IELTS ขั้นต่ำ 6.5 คะแนน

เว็บไซต์ของ Poznan University of Medical Sciences


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรอกรายละเอียดทิ้งไว้ได้เลย

หมอ-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-มหาวิทยาลัยลูบลิน-เปิดรับสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

??Inbox Facebook กดเลย

☎️☎️โทร : 02-645-4084, 02-645-4085

✅✅Line : @linsmedical หรือ https://line.me/R/ti/p/%40linsmedical

จะรออะไรอีก Lin’ s #เปลี่ยนเรื่องแพทย์ให้เป็นเรื่องง่าย

Comments (1)

  • ภัทราวดี

    พรุ่งนี้11กค63 ยังมีสัมมนาอยู่ไหมค่ะ

Leave a Comment