• 2
  • มิ.ย.
  • 0
Author

มหาวิทยาลัยการแพทย์ลูบลินส์ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยการแพทย์เวินโจวเปิดสถาบันการศึกษาฮัวโต๋

12-05-2016  09:55 เว็บไซต์เวินโจว – เวินโจวข่าวประจำวัน

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวได้รับข่าวจากสำนักงานชุมชนต่างประเทศ ที่ข่าวได้รับว่า มหาวิทยาลัยเวินโจวมีการเชื่อมโยงประสบความสำเร็จกับมหาวิทยาลัยการแพทย์ลูบลินส์โปแลนด์ที่จัดตั้งสถาบันการศึกษาฮัวโต๋ ขึ้นตรงกับมหาวิทยาลัยการแพทย์เวินโจว ซึ่งเป็นผลงานด้วยความพยายามของ นาย  Hu Zhen ผู้อำนวยการ และเพื่อนร่วมงานของสถาบันการศึกษานานาชาติที่มหาวิทยาลัยการแพทย์เวินโจว สถาบันการศึกษาฮัวโต๋จะเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีนี้ ซึ่งจะรับคัดเลือก 50 นักศึกษาอยู่เวินโจว เป็นชาวจีนแต่มีสัญชาติต่างประเทศ

 

ตามข่าวที่ผู้สื่อข่าวเปิดเผย สถาบันการศึกษาฮัวโต๋ ขึ้นตรงกับมหาวิทยาลัยการแพทย์เวินโจว ซึ่งจะสอนหลักสูตรโดยภาษาอังกฤษทุกวิชา และมีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี ประกอยด้วย ปีแรกจะได้เรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่มหาวิทยาลัยการแพทย์เวินโจว ตั้งแต่ปี่ที่ ๒ ถึงปีที่ ๔ จะเรียนการแพทย์ขั้นพื้นฐานที่มหาวิทยาลัยการแพทย์ลูบลินส์โปแลนด์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ และ ๖ สามารถเรียนรู้การแพทย์คลินิกที่โรงพยาบาลในเครือของมหาวิทยาลัยการแพทย์เวินโจว  นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีอย่างโดดเด่น จึงจะได้รับทุนการศึกษาพิเศษ และยังได้รับปริญญาการแพทย์บัณฑิตของทั้งสองมหาวิทยาลัย นอกจากนี้นักศึกษาใดที่มีความประสงค์เรียนต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศหรือหางานในต่างประเทศก็ยังมีโอกาสที่จะสมัครสอบขอสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมระดับสากล หรือโอกาสสอบทุนศึกษาที่จะเรียนต่อที่โรงเรียนแพทย์ยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา

 

http://m.zjol.com.cn/mzjol/details.html?newsid=021147174

Leave a Comment