• 28
 • ก.พ.
 • 0
Wrocław-วรอตซวาฟ-เรียนแพทย์เมืองนอก
Author

ทำความรู้จักมหาวิทยาลัยการแพทย์ในเมืองที่สวยที่สุด : วรอตสวาฟ

มหาวิทยาลัยแพทย์ในโปแลนด์นั้นได้รับมาตรฐานยุโรป ซึ่งจะทำให้โอกาสในการทำงานระดับนานาชาตินั้นง่ายมากขึ้น แต่ไม่เพียงเท่านั้น โปแลนด์ยังมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่สวยงามที่จะช่วยทำให้บรรยากาศการเรียนนั้นสบายขึ้นอีกด้วย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมหาวิทยาลัยการแพทย์วรอตสวาฟ (Wrocław Medical University) เป็นมหาวิทลัยการแพทย์ที่มีมาตรฐานการศึกษาด้านการแพทย์ในระดับดีเยี่ยม ตั้งอยู่ที่เมืองวรอตสวาฟ (Wrocław) ซึ่งว่ากันว่าเป็นเมืองที่สวยเป็นอนดับ 2 ของ ประเทศโปแลนด์รองจากเมืองคราครอฟ จะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกัน


รู้จักเมืองเมืองวรอตสวาฟ Wrocław

วรอตสวาฟ (Wrocław) เป็นเมืองทางตะวันตกของประเทศโปแลนด์ ตั้งอยู่บนแม่น้ำ Oder เป็นเมืองที่มีความสวยงามมาตั้งแต่ยุคกลาง แม้ว่าในช่วงครามโลกครั้งที่ 2 เมืองวรอตสวาฟจะถูกทำลายไปมากกว่า 70% แต่ก็สามารถสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ตามแบบเดิมได้

Wrocław-วรอตซวาฟ-เรียนแพทย์เมืองนอก


วรอตสวาฟถือเป็นเมืองศูนย์กลางด้านการศึกษาที่มีขนาดใหญ่เป็นอัน 3 ของโปแลนด์ ซึ่งมีนักศึกษามากถึง 135,000 คนจาก 30 มหาวิทยาลัย นอกจากนี้วรอตสวาฟยังมีชื่อเสียงจากสถานที่อันโด่งดัง เช่น รางรถไฟบนถนน Bogusławskiego หรือชั้นใต้ดินของศาลากลางเก่าก็มีร้านอาหารที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในยุโรป นั่นก็คือร้าน Piwnica Świdnicka ซึ่งเปิดร้านมาตั้งแต่ปี 1275


Wrocław-วรอตซวาฟ-เรียนแพทย์เมืองนอก


มหาวิทยาลัยการแพทย์วรอตสวาฟ (Wrocław Medical University

มหาวิทยาลัยการแพทย์วรอตสวาฟ (Wrocław Medical Universityประกอบด้วย 5 คณะทางด้านสุขภาพ เช่น  แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์และหลักสูตรปริญญาโท เท่านั้น จึงถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนการสอนในด้านสุขภาพอย่างเข้มข้น ด้วยคณาจารย์กว่า 900 คนและนักศึกษาจากทั่วโลกกว่า 3,500 คน คณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยการแพทย์วรอตสวาฟยังได้ชื่อว่าเป็นคณะที่เก่าแก่ที่สุดในมหาวิทยาลัย ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 1945

 

Wrocław-วรอตซวาฟ-เรียนแพทย์เมืองนอก


นักศึกษาต่างชาติของที่นี่ส่วนใหญ่มาจากประเทศเยอรมัน เนื่องจากในสมัยก่อนวรอตสวาฟเคยเป็นส่วนหนึ่งของเยอรมันมาก่อน แต่ในปัจจุบัน เนื่องจากความสวยงามจนเป็นที่พูดถึงกันทั้งในส่วนของเมืองและมหาวิทยาลัย ทำให้มีผู้สนใจมาเรียนที่นี่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

ไม่เพียงเท่านั้น มหาวิทยาลัยการแพทย์วรอตสวาฟยังมีความร่วมมือทางด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมากถึง 22 ประเทศ ทำให้มีโครงแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างอาจารย์และนักเรียนจากโปรแกรม Erasmus ซึ่งมีประเทศมากมายเข้าร่วม อาทิ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี สวีเดน สเปน และอังกฤษ นี่ยังทำให้นักเรียนที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยการแพทย์วรอตสวาฟนั้นสามารถทำงานได้แทบทุกประเทศทั่วโลกเลย เพราะหลักสูตรของที่นี่ได้รับการรับรองจากหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอเมริกา อังกฤษ ไทยและอีกมากมาย


Wrocław-วรอตซวาฟ-เรียนแพทย์เมืองนอก


เกี่ยวกับหลักสูตรแพทย์

หลักสูตรแพทย์ภาคภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตร 6 ปีรวมตั้งแต่ชั้น ปรีคลินิก (preclinical study) และชั้นคลินิก  (clinical study) ที่ได้รับการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของยุโรป

ผู้ที่จะเรียนในหลักสูตรแพทย์ได้นั้นจะต้องมีความเชี่ยวชาญในวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์รวมถึงระดับภาษาอังกฤษต้องอยู่ในระดับดีเยี่ยมอีกด้วย โดยการเรียนจะแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา ภาคละ 5 เดือน ในแต่ละปีภาคการศึกษาแรกจะเริ่มวันที่ 1 ตุลาคม ซึ่งผู้เรียนจะต้องสอบให้ผ่านในทุกรายวิชาถึงจะเรียนชั้นปีถัดไปได้

การเรียนจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ปรีคลินิก (preclinical study) และชั้นคลินิก  (clinical study) หลังจากที่เรียนครบและสอบผ่านทุกวิชาแล้วนักศึกษาจะได้รับ Diploma “dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku lekarskim z tytułem zawodowym lekarza” เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับนำไปสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ในประเทศที่ต้องการทำงานได้


ได้รับการรับรองหลักสูตรโดย

 • Polish Accreditation Committee
 • Polish Ministry of Science and Higher Education
 • US accreditation, FAIMER School ID: F 0000222
 • Canadian accreditation
 • The Medical Council of Thailand

คณะแพทยสภาไทยเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเพื่อรับรองหลักสูตร

คณะแพทยสภาไทยไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยการแพทย์วรอตซวาฟและโรงพยาบาลเพื่อรับรองสูตร เมื่อวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2561

บรรยากาศอาคารเรียน Wrocław Medical University

 

https://bit.ly/2NzbicO

 

ศูนย์ Simulation Center

จุดเด่นของการเรียนที่โปแลนด์คือนักศึกษาแพทย์จะได้ฝึกและเรียนในศูนย์ Simulation Center หรือโรงพยาบาลจำลองที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติและเรียนรู้ได้จริงจากการลงไม่ทำ โดยไม่ต้องอาศัยเพียงจินตนาการและการดูวิดีโอ แต่น้อง ๆ จะได้เรียนกับหุ่นที่สามารถจำลองสถานการณ์และอาการบาดเจ็บได้ทุกอย่าง

ดังนั้นคนไข้ที่มาโรงพยาบาลจึงสามารถมั่นใจได้ว่าการรักษาจะได้รับความปลอดภัยอย่างแน่นอนเพราะก่อนที่จะได้จับตัวคนไข้จริง ๆ นักศึกษาแพทย์ได้ฝึกฝนมาอย่างชำนาญแล้ว

Wrocław-วรอตซวาฟ-เรียนแพทย์เมืองนอก

Wrocław-วรอตซวาฟ-เรียนแพทย์เมืองนอก


ดูรูปอื่น ๆ เพิ่มเติม :

https://bit.ly/2NzbicO


ค่าเทอมของมหาวิทยาลัย

 

Year of Study

Tuition (PLN)

I

50,000

II

50,000

III

50,000

IV

50,000

V

50,000

VI

50,000

Total

300,000 PLN

 

ดูเพิ่มเติมได้ที่

https://www.ed.umed.wroc.pl/medicine-payments

Wrocław-วรอตซวาฟ-เรียนแพทย์เมืองนอก


ข้อมูลพื้นฐานของผู้สมัครและเกณฑ์การสมัคร

คุณสมบัติขั้นพื้นฐานของผู้สมัครนั้นเข้าคณะแพทย์ที่มหาวิทยาลัยการแพทย์วรอตสวาฟ สำหรับที่นี่นั้นเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเรียนแพทย์ทุกคนได้มีโอกาสสมัครโดยไม่มีการสอบและการสัมภาษณ์กับทางมหาวิทยาลัย แต่ทางมหาวิทยาลับจะพิจารณาจากเกรดของผู้สมัคร โดยดูจาก Transcript วิชา ชีววิทยา เคมีและฟิสิกส์ (ควรจะได้เกรด 4 และ 3.5 ในบางรายวิชา) ซึ่งเอกสารทั้งหมดจะต้องได้รับการรับรองว่าผู้สมัครสามารถเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ (University Level) และสำหรับการสมัครจะมีค่าสมัคร 85 PLN


เอกสารสำหรับการสมัครมีอะไรบ้าง

 1. วุฒิการศึกษาเทียบเท่าม.ปลาย พร้อม Transcript – โดยจะต้องได้รับการรับรองว่าผู้สมัครสามารถเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ (University Level) พร้อมแปลเอกสารเป็นภาษาโปลิช
 2. สำหรับผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ จะต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษเพื่อยืนยันความสามารถทักษะด้านภาษาอังกฤษดังนี้
 • IELTS  ขั้นต่ำ  6.5 คะแนน
 • TOEFLขั้นต่ำ  87 คะแนน สำหรับ  Internet-Based Test (iBT)
 • TOEFL ขั้นต่ำ 180 คะแนน สำหรับ Computer-Based Test (CBT)
 • TOEIC ขั้นต่ำ  700 คะแนน

กระบวนการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย

นักเรียนที่ต้องการสมัครเข้าเรียนคณะแพทย์จะต้องยื่นผลการเรียนให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาจากผลการศึกษาโดยดูเกรดในรายวิชา ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่นักเรียนส่งให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาด้วย

Wrocław-วรอตซวาฟ-เรียนแพทย์เมืองนอก


โควตาเด็กไทยกับการเรียนหมอ

ทางมหาวิทยาลัยเปิดให้นักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนได้ปีละ 150 คน และให้โควตาการเข้าศึกษาต่อสำหรับเด็กไทยเพียง 12 คนต่อปีเท่านั้น หากใครสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทันที อย่ารอช้า

 

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย https://www.umed.wroc.pl/

Wrocław-วรอตซวาฟ-เรียนแพทย์เมืองนอก


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรอกรายละเอียดทิ้งไว้ได้เลย

หมอ-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-มหาวิทยาลัยลูบลิน-เปิดรับสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

??Inbox Facebook กดเลย

☎️☎️โทร : 02-645-4084, 02-645-4085

✅✅Line : @linsmedical หรือ https://line.me/R/ti/p/%40linsmedical

จะรออะไรอีก Lin’ s #เปลี่ยนเรื่องแพทย์ให้เป็นเรื่องง่าย

Leave a Comment