• 16
  • พ.ย.
  • 0
Author

แพทย์โปแลนด์ 6 ปีเรียนอะไรบ้าง

ก่อนที่จะไปเรียนนั้น หลายคนมักมีข้อสงสัยว่าการเรียนแพทย์ที่โปแลนด์แตกต่างจากการเรียนแพทย์ที่ประเทศไทยหรือไม่ ด้วยกังวลว่าถ้าเรียนแตกต่างกันมากจนเกินไปจะทำให้ไม่สามารถกลับมาสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ที่ประเทศไทยได้ แต่ในความเป็นจริงคือหลักสูตรแพทย์ในแต่ละประเทศทั่วโลกนั้นแทบจะเหมือนกันหมดเลยเพราะว่าการเรียนแพทย์จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการรักษาเนื่องจากเกี่ยวพันกับความอยู่รอดของคน แต่จะแตกต่างกันในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาคนไข้ วิธีปฏิบัติต่อคนไข้และระบบการจัดการของโรงพยาบาลซึ่งไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศ

ดังนั้นการเรียนแพทย์ในต่างประเทศรวมถึงประเทศโปแลนด์นั้นจะได้ความรู้พื้นฐานที่เหมือนกัน สามารถนำไปสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ได้ทุกประเทศที่ได้รับการรับรองเช่น ประเทศไทย หรือสหรัฐอเมริกา เพียงแต่ในเรื่องของการทำงานในโรงพยาบาลจะแตกต่างกันไปบ้าง ก็สามารถเรียนรู้ได้จากการฝึกงานก่อนจะทำงานจริง มาดูกันเลยดีกว่าการเรียนแพทย์ที่ประเทศโปแลนด์นั้นจะต้องเรียนอะไรบ้าง


ปูความรู้พื้นฐานในช่วงปี 1 แบบเน้น ๆ

สำหรับการเรียนแพทย์ปี 1 ในประเทศไทยจะเริ่มจากการเรียนสรุปพื้นฐานความรู้มัธยมปลายก่อนโดยเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แบบเร่งรัดเพื่อปูทางไปสู่การเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ในชั้นปีถัดไป การเรียนแพทย์ที่โปแลนด์ก็ไม่แตกต่างกันนัก เพราะว่ามีนักเรียนมาเรียนจากหลากหลายประเทศ ทำให้มหาวิทยาลัยต้องมีการเรียนสรุปและปรับพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้มีความรู้ใกล้เคียงกันเสียก่อน อาจกล่าวได้ว่าการเรียนช่วยปี 1 อาจจะยากมาที่สุด เพราะนักเรียนต้องปรับตัวมาสู่การเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยและยังต้องเรียนหลายวิชาเพื่อให้พร้อมสู่การเรียนในชั้นปีถัดไปด้วย

แต่ในบางมหาวิทยาลัยอาจจะไม่ได้มีการเรียนปรับพื้นฐาน ในปี 1 จะเริ่มเรียนวิชาทางการแพทย์เลยก็มีเหมือนกัน เพราะมหาวิทยาลัยถือว่านักศึกษาควรมีความรู้พื้นฐานมาพอสมควรแล้ว หากนักเรียนเลือกไปเรียนในมหาวิทยาลัยเหล่านี้ก็ไม่ต้องกังวลว่าเราจะทำไม่ได้ เพราะว่าการสอบเข้าในมหาวิทยาลัยเหล่านี้นั้นก็ยากพอสมควรเลย ถ้าเราสอบผ่านได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนก็แสดงว่าเรามีความรู้ในระดับที่เพียงพอเลย


เริ่มเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์จริงจัง

ตั้งแต่ชั้นปี 2 ถึงปี 3 บางที่ถึง ปี 4 นักศึกษาจะได้เรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อต่อไปจะต้องไปเรียนวิชาที่เกี่ยวกับการแพทย์จริง ๆ นักศึกษาจะได้สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ได้ อย่าลืมว่าการเรียนแพทย์นั้นเกี่ยวกับข้องกับการรักษาคน ซึ่งคนเราก็มีลักษณะที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป ดังนั้นวันหนึ่งเราอาจจะเจอเคสที่ไม่ได้อยู่ตำรา ก็ต้องสามารถเอาความรู้บวกกับการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์ว่าผู้ป่วยนั้นเป็นโรคอะไรและต้องรักษาอย่างไรจึงจะถูกต้อง

ความรู้ในช่วงปีนี้มีความสำคัญมากเพราะเกี่ยวข้องกับการสอบใบประกอบวิชาชีพโดยตรง ถ้าเป็นข้อสอบแพทย์ไทยก็จะตรงกับ ศรว ขั้นตอนที่ 1 ซึ่งจะสอบเมื่อนักเรียนเรียนจบปี 3 หรือ 4 แล้ว ดังนั้นควรเรียนและทำโน๊ตเอาไว้ให้เข้าใจ เพราะตอนกลับมาสอบใบประกอบวิชาชีพจะได้ไม่ต้องอ่านซ้ำให้หนักจนเกินไป


ความรู้แพทย์ การรักษาและเรื่องยา

ในช่วงชั้นปีที่สูงขึ้นมาจะต้องเรียนวิชาด้านการแพทย์อย่างจริงจัง ทั้งเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บและวิธีการรักษา ในช่วงนี้รักเรียนจะเริ่มเรียนในโรงพยาบาลบ้างแล้ว โดยการเรียนแพทย์ที่โปแลนด์ก็จะเน้นไปที่โรคที่เจอได้บ่อยในโปแลนด์ แต่อย่างไรก็ตามความรู้เกี่ยวกับโรคพื้นฐานก็จะเหมือนกันกับที่เรียนในประเทศ ส่วนใครที่กังวลว่าความรู้จะไม่เหมือนกันก็ไม่ต้องคิดมากไป เพราะปกติการทำงานเป็นหมอจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต เมื่อมีโรคใหม่ ๆ ก็จะต้องเรียนรู้ใหม่และควรลงเรียนอบรมด้วยเวลาที่โรงพยาบาลต่าง ๆ จัดการอบรมเพื่ออัปเดตความรู้ให้ทันสมัย


ฝึกจริง ปฏิบัติเข้มช่วงปีสูง

การเรียนในโรงพยาบาลจะต้องเรียนอย่างเต็มตัวเพื่อจะได้ฝึกกับคนไข้จริง ๆ โดยที่โปแลนด์นั้นเน้นเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพราะถือว่านักศึกษาที่เรียนจบไปนั้นจะไปทำชื่อเสียงให้ประเทศโปแลนด์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง มหาวิทยาลัยจึงต้องเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้จริง โดยเฉพาะเรื่องของการทำหัตถการ โดยตั้งแต่ในช่วงปีแรก ๆ นั้นมหาวิทยาลัยจะให้นักเรียนฝึกในศูนย์ Simulation Center จนมั่นใจได้ว่านักศึกษาพร้อมแล้วเพื่อลดความประหม่าของนักเรียนและเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับคนไข้ด้วยว่าก่อนจะมารักษาตัวเอง นักศึกษาได้ผ่านการฝึกมาหลายชั่วโมงแล้ว


อย่าลืมฝึกงานทุกปิดเทอมด้วย

การเรียนในช่วงชั้นคลินิกนักศึกษาแพทย์จะได้เรียนในโรงพยาบาลอยู่แล้ว แต่ว่าการเรียนแพทย์ที่โปแลนด์นั้นจะกำหนดให้นักศึกษาต้องฝึกงานตั้งแต่ปี 1 โดยเฉพาะในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนหรือช่วงซัมเมอร์ที่จะต้องฝึกงานในสถานพยาบาล โดยมหาวิทยาลัยจะออกหนังสือให้ว่าต้องไปฝึกอะไรบ้าง จากนั้นนักศึกษาก็สามารถที่จะฝึกงานในสถานพยายามที่ไหนก็ได้ทั่วโลก


การเรียนแพทย์ที่ประเทศโปแลนด์ยังคงได้รับความนิยม แม้จะมีการระบาดของโควิดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาแต่รัฐบาลโปแลนด์ก็ได้ควบคุมและแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง ทำให้ควบคุมการระบาดได้อย่างรวดเร็ว และการเรียนการสอนก็กลับมาเป็นปกติ ในส่วนของการเรียนแพทย์เองก็ได้รับความใส่ใจจากรัฐบาลมากเพราะมีการเร่งฉีดวัคซีนให้กับบุคคลาการทางการแพทย์ รวมไปถึงนักเรียนแพทย์ทั้งชาวโปแลนด์และชาวต่างชาติ ถ้าหากว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียนแพทย์ต่างประเทศก็ติดเราสอบถามเราเข้ามาได้เลย

ดูตารางเรียนได้ ที่นี่


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรอกรายละเอียดทิ้งไว้ได้เลย

หมอ-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-มหาวิทยาลัยลูบลิน-เปิดรับสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

??Inbox Facebook กดเลย

☎️☎️โทร : 02-645-4084, 02-645-4085

✅✅Line : @linsmedical หรือ https://line.me/R/ti/p/%40linsmedical

จะรออะไรอีก Lin’ s #เปลี่ยนเรื่องแพทย์ให้เป็นเรื่องง่าย

Leave a Comment