• 11
  • ธ.ค.
  • 0
ค่ายแพทย์ฤดูหนาว Winter Medical Camp 2020 โดย Lin's Thailand
Author

ค่ายแพทย์ฤดูหนาว Winter Medical Camp 2020 โดย Lin’s Thailand

ปิดเทอมเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของนักเรียนหลาย ๆ คน เพราะเป็นช่วงเวลาที่จะได้หยุดพักยาว แต่ในขณะเดียวกันเราก็สามารถใช้ช่วงเวลานี้ให้เป็นประโยชน์ บางคนเลือกเรียนพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย บางคนเลือกไป Work and Travel เพื่อเก็บเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ หรือเลือกไปเรียนภาษาและท่องเที่ยวระยะสั้นได้ในประเทศต่าง ๆ เช่น จีน หรือฟิลิปปินส์ ก็เป็นได้

นอกจากนี้เรายังสามารถใช้เวลานี้ในการค้นหาความชอบของตัวเองได้เช่นกัน เช่น อาชีพที่อยากทำในอนาคตหรือคณะที่อยากเรียน และนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีมาก ๆ สำหรับคนที่อยากเป็นหมอ เพราะ Lin’s Thailand ได้จัด “ค่ายแพทย์ฤดูหนาว Winter Medical Camp 2020” สำหรับคนอยากเป็นแพทย์ หรือคนที่อยากค้นหาตัวเองก่อนว่าอยากเป็นแพทย์จริงหรือเปล่า

ค่ายแพทย์ฤดูหนาว Winter Medical Camp 2020 โดย Lin's Thailand


ค่ายแพทย์ฤดูหนาว Winter Medical Camp 2020 โดย Lin’s Thailand

ค่ายชื่อค่ายฤดูหนาว เพราะว่าช่วงเดือนมีนาคมอากาศที่ประเทศโปแลนด์ยังค่อนข้างเย็นอยู่ ดังนั้นน้อง ๆ สามารถ หนีร้อนไปคลายร้อนได้ด้วย ค่ายแพทย์ฤดูหนาวนี้จัดเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ นักเรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาการแพทย์ขั้นพื้นฐาน เข้าใจทักษะด้านคลินิก รวมไปถึงเยี่ยมชมโรงพยาบาลและระบบการรักษาในยุโรปเป็นต้น เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่อยากรู้ว่าตัวเองอยากเป็นแพทย์จริง ๆ หรือเปล่า และอยากเรียนแพทย์หลักสูตรภาษาอังกฤษในต่างประเทศหรือไม่ ทั้งนี้น้อง ๆ ยังจะได้ลองใช้ชีวิตในต่างประเทศระยะสั้นอีกด้วย นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความสนุกสนานและมิตรภาพจากเพื่อน ๆ ร่วมทริป มีโอกาสเรียนภาษาและทำกิจกรรมหลาย ๆ อย่าง

ค่ายแพทย์ฤดูหนาวนี้จัดขึ้นที่ Medical University of Lublin (MUL) มหาวิทยาลัยการแพทย์ที่มีชื่อเสียงของประเทศโปแลนด์ โดยปัจจุบันมีนักศึกษาแพทย์ไทยจบการศึกษาและประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมากจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้มากมาย


ค่ายแพทย์ฤดูหนาวเรียนอะไรบ้าง

ในสัปดาห์แรกนักเรียนจะเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานที่จำเป็นทางการแพทย์รวมถึงวิชากายวิภาคพื้นฐาน และในสัปดาห์ที่ 2 เรียนรู้ขั้นตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการทดลองทางชีวภาพในศูนย์ปฏิบัติการใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ห้องปฏิบัติการผ่าตัด, ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล เป็นต้น เนื้อหาที่จะเรียนได้แก่

1. คำศัพท์ทางการแพทย์

จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานทางการแพทย์ที่จำเป็น รวมถึงเป็นการเรียนรู้วิชาแพทย์เบื้องต้นไปในตัว

2. ขั้นตอนการปฐมพยายาลและช่วยชีวิตเบื้องต้น

จุดประสงค์นี้เพื่อฝึกอบรมเรียนรู้ทักษะการช่วยชีวิตและปฐมพยาบาลเบื้องต้น และให้ความรู้ที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน เมื่อเรียนจบหากมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของใบรับรองนักเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร AHA จาก American Heart Association

3. แนะนำหลักสูตรทักษะกระบวนการทางคลินิกเบื้องต้น

ผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพทุกคนจำเป็นต้องให้การรักษาที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วย ในการรักษานี้จะรวมถึงการฉีดเข้าเส้นเลือดดำ วินิจฉัยอาการที่สำคัญ  ณ ศูนย์ปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยนักเรียนจะได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่ภายใต้การดูแลของอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ ถือเป็นโอกาสที่ดีของนักเรียนที่สนใจสายอาชีพทางการแพทย์

4. แนะนำหลักสูตรทักษะการสื่อสารทางคลินิก

การขาดการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์หรือใช้วิธีการสื่อสารที่ไม่เหมาะสมก็เป็นสาเหตุสำคัญที่อาจจะทำให้ระหว่างการรักษาเกิดปัญหาได้ เนื้อหานี้มีจุดประสงค์ให้นักเรียนเรียนรู้ทักษะวิธีการสื่อสารกับผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. แนะนำหลักสูตรคลินิก

หลักสูตรนี้แนะนำนักเรียนเกี่ยวกับการฝึกอบรมทางคลินิก สถานที่เรียนคือโรงพยาบาล นักเรียนสามารถสัมผัสและเรียนรู้ถึงพื้นฐานของการจัดการสุขภาพและการดำเนินงานในโรงพยาบาลของยุโรป เนื้อหาส่วนนี้สอนโดยอาจารย์แพทย์จากมหาวิทยาลัยการแพทย์ลูบลิน ในขณะเดียวกันอาจารย์จะให้ความรู้ในการวินิจฉัยผู้ป่วยและความรู้ชั้นคลินิกที่จำเป็นแก่นักเรียน

ค่ายนี้มีเป้าหมายเพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมทุกคนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ และเปิดโลกทัศน์การเรียนแพทย์ให้กว้างขึ้น เพื่อการตัดสินใจทางการศึกษาในอนาคต


เกี่ยวกับเมืองลูบลิน ประเทศโปแลนด์

ลูบลินเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกของโปแลนด์  ห่างจากวอร์ซอเมืองหลวง 2 ชั่วโมงโดยการขับรถ ลูบลินตั้งอยู่ชายแดนตะวันออกของประเทศในสหภาพยุโรปเป็นเมืองที่มีความสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนระหว่างยุโรปตะวันออกและยุโรปตะวันตก ถือเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย

Medical University of Lublin ( Akademia Medycznaw Lublinie, English Medical University of Lublin) ตั้งอยู่ในเมืองลูบลิน ก่อตั้งขึ้นในปี 1950  ซึ่งประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สงบ ซึ่งเอื้อแก่การเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก รวมไปถึงมีสมาคมมากมาย


ไปประเทศโปแลนด์มีความปลอดภัยหรือไม่

สำหรับการเดินทางไปเข้าค่ายแพทย์ฤดูหนาวนี้จะมีเจ้าหน้าที่ของ Lin’s Thailand ร่วมเดินทางไปกับน้อง ๆ นักเรียนด้วยเพื่อดูแลเรื่องความปลอดภัยและการใช้ชีวิตในต่างแดนให้แก่น้อง ๆ เพื่อคลายความกังวลให้แก่ผู้ปกครอง นอกจานี้นักเรียนทุกคนจะได้พักที่หอพักของทางบริษัทซึ่งมีความปลอดภัยสูง เพราะมึคนดูแลอยู่ตลอดเวลา

เจ้าหน้าที่ของ Lin’s นั้นประสบการณ์ด้านการส่งนักเรียนไปเรียนต่อต่างประเทศมานานกว่า 25 ปี เราจึงสามารถจัดแคมป์ที่ปลอดภัย ได้ความรู้แน่น เปรียบเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้ผู้ปกครองยังสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ตลอดเวลาอีกด้วย


ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

1. ค้นพบว่าตัวเองอยากเป็นหมอจริง ๆ หรือเปล่า

2. เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับชาวต่างชาติ

3. เรียนรู้และฝึกฝนการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น

4. ฝึกความรับผิดชอบและการดูแลตนเอง

5. เปิดประสบการณ์ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

6. ร่วมสนุกกับกิจกรรมพัฒนาทักษะต่าง ๆ

7. เรียนรู้วิถีชีวิตของชนพื้นเมือง

8. สร้างมิตรภาพกับเพื่อนต่างชาติ

9. ทัศนศึกษาในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศโปแลนด์


รายละเอียด Winter Medical Camp 2020 โดย Lin’s Thailand

สถานที่ : Medical university of Lublin

ค่าใช้จ่าย : 50,000 บาท (หมายเหตุ ราคานี้รวมค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าประกันเดินทาง ค่าดูแลของพนักงานท้องถิ่นตลอดโครงการ สำหรับค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ อาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ส่วนตัว นักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ)

ช่วงเวลา : 16 มีนาคม – 28 มีนาคม 2020 (ระยะเวลาของหลักสูตร 2 สัปดาห์)

ระยะเวลา : 50 ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน : ศาสตราจารย์และคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยการแพทย์ลูบลิน


ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

สำหรับใครที่อยากเข้าค่ายแพทย์ที่ประเทศโปแลนด์นั้นขั้นตอนไม่ยากเลยง่าย ๆ เพียงแค่ 5 ขั้นตอนเท่านั้น

1. สมัครเข้าร่วมโครงการกับ Lin’s Thailand 

– กรอกใบสมัครได้ที่บริษัท

– ชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ

2. เตรียมเอกสารสำหรับสมัครวีซ่า

3. ยื่นเรื่องขอวีซ่าประเทศโปแลนด์

4. ปฐมนิเทศน์ (Orientation)  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง

5. เตรียมตัวเดินทาง


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรอกรายละเอียดทิ้งไว้ได้เลย

หมอ-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-มหาวิทยาลัยลูบลิน-เปิดรับสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

??Inbox Facebook กดเลย

☎️☎️โทร : 02-645-4084, 02-645-4085

✅✅Line : @linsmedical หรือ https://line.me/R/ti/p/%40linsmedical

จะรออะไรอีก Lin’ s #เปลี่ยนเรื่องแพทย์ให้เป็นเรื่องง่าย

Leave a Comment