• 17
  • ก.ย.
  • 0
Lublin-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-เรียนแพทย์ 4 ปี-เรียนแพทย์โปแลนด์-สัมมนาเรียนแพทย์
Author

มหาวิทยาลัยการแพทย์สุดทันสมัยของโปแลนด์ : เมืองลูบลิน

เมืองลูบลิน เมืองแห่งการศึกษาของประเทศโปแลนด์

เมืองลูบลินเป็นเมืองทางด้านตะวันออกสุดของโปแลนด์ มีประชากรราว 3 แสนคนโดยประมาณ เป็นเมืองขนาดกลางที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมยุคเรอเนซองส์ (Renaissance) เพราะในสมัยยุคกลางนั้นลูบลินเป็นเมืองด้านการค้าที่สำคัญของโปแลนด์อีกด้วย และในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ลูบลินก็เป็นหนึ่งเมืองที่มีบทบาทสำคัญเพราะเป็นที่ตั้งค่ายกักกันของนาซี เยอรมัน ทำให้ปัจจุบันลูบลินมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง

ในปัจจุบัน ลูบลินเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง จึงกล่าวได้ว่่าลูบลินเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาที่สำคัญเมืองหนึ่งของโปแลนด์ ทำการมีการคมนาคมที่สะดวกสบาย นอกจากนี้ปัจจุบันเมืองลูบลินยังพัฒนาไปเป็นอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่าน มีห้างใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย และยังมีสถานท่องเที่ยวเกิดใหม่เรื่อย ๆ อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม :

สถานที่ท่องเที่ยวในลูบลิน

อาหารการกินในโปแลนด์

ค่าใช้จ่ายการเรียนในโปแลนด์

มหาวิทยาลัยการแพทย์แห่งเมืองลูบลิน Medical University of Lublin

มหาวิทยาลัยการแพทย์แห่งเมืองลูบลิน (Medical University of Lublin) ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1944 และทำการเรียนการสอนแพทย์และทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน รวมถึงการทำงานวิจัยในด้านเกี่ยวกับแพทย์และยา

จากนั้นในปี ค.ศ. 2001 ทางมหาวิทยาลัยได้มีการก่อตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาโปแลนด์และนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัยเองก็มีความร่วมมือกับโรงพยาบาลหลายแห่งทั่วโลกทำให้นักศึกษาสามารถเลือกฝึกงานได้ทั้งโปแลนด์ อเมริกาและประเทศไทยอีกด้วย

Lublin-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-เรียนแพทย์ 4 ปี-เรียนแพทย์โปแลนด์-สัมมนาเรียนแพทย์

 มหาวิทยาลัยการแพทย์แห่งเมืองลูบลินเปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 4 คณะ ได้แก่

1. I Faculty of Medicine with Dentistry Division

2. II Faculty of Medicine with English Language Division

3. Faculty of Pharmacy with Medical Analytics Division

4. Faculty of Nursing and Health Sciences

ปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 7,000 คน และในจำนวนนี้มีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 2,000 คน ซึ่งมาจากหลากหลายภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นอเมริกา แคนาดา ยุโรปและเอเชียแปซิฟิค ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยนั่นเอง


อ่านเพิ่มเติม เรื่องความแตกต่างของหลักสูตรแพทย์ที่ลูบลิน


Lublin-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-เรียนแพทย์ 4 ปี-เรียนแพทย์โปแลนด์-สัมมนาเรียนแพทย์

คุณสมบัติของผู้ที่จะสอบเข้า

ผู้ที่จะเข้าเรียนที่ มหาวิทยาลัยการแพทย์แห่งเมืองลูบลิน จะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งในใบเกรดจะต้องมีรายวิชาชีววิทยา ฟิสิกส์และเคมีด้วย หรืออาจจะมีวุฒิ GED ก็สามรรถสมัครได้เช่นกัน

นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดเกณ์ภาษาอังกฤษไว้ดังนี้

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – ขั้นต่ำ 87 คะแนน สำหรับ iBT

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – ขั้นต่ำ 180 คะแนน สำหรับ CBT และ 50 คะแนน สำหรับ Test of Spoken English (TSE)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – ขั้นต่ำ 510 คะแนน สำหรับ Paper-Based Test และ ขั้นต่ำ 3.5 คะแนน สำหรับ Test of Written English (TWE) และ 50 คะแนน สำหรับ Test of Spoken English (TSE)

Test of English for International Communication (TOEIC) – ขั้นต่ำ 700 คะแนน

อ่านเพิ่มเติม : การรับนักศึกษาจากภูมภาคเอเชียแปซิฟิค

แพทย์ที่ไทยก็ดีแล้วจะไปเรียนแพทย์ที่โปแลนด์ทำไม-เรียนแพทย์โปแลนด์-เรียนแพทย์ที่จีน

เกณฑ์การเข้าเรียนมหาวิทยาลัยการแพทย์แห่งเมืองลูบลิน

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนจะต้องสอบข้อสอบของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีการสอบวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 ได้แก่การวัดความรู้พื้นฐานสำหรับประเมินทักษะของผู้เรียน

สำหรับมหาวิทยาลัยลูบลินนั้นมีเงื่อนไขการเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไขให้แก่นักเรียน กล่าวคือ หากนักเรียนสอบได้ไม่ถึงตามเกณฑ์ นักเรียนสามารถเรียนพรีคอร์ส 3 เดือนเพื่อเป็นการปรับพื้นฐานก่อนการเข้าเรียนได้ ดังนั้น จึงถือเป็นตัวช่วยนักเรียนมาก ๆ เพราะเป็นช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ทุกคน

การสอบประกอบด้วย

การสอบข้อเขียนวิชา : ฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา จำนวน 60 ข้อ

การสอบสัมภาษณ์ : ชีววิทยา

ส่วนที่ 2 ได้แก่การสอบเข้าตรงของผู้เรียน

เป็นการประเมินความรู้ด้านวิทยาศาสตร์โดยตรงของผู้เรียน ซึ่งจะมีความยากกว่าข้อสอบขั้นแรก เป็นการสอบ 100 ข้อ แต่นักเรียนสามารถเลือกสอบหลังการเรียนพรีคอร์สได้

การสอบประกอบด้วย


Lublin-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-เรียนแพทย์ 4 ปี-เรียนแพทย์โปแลนด์-สัมมนาเรียนแพทย์

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรอกรายละเอียดทิ้งไว้ได้เลย

หมอ-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-มหาวิทยาลัยลูบลิน-เปิดรับสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

??Inbox Facebook กดเลย

☎️☎️โทร : 02-645-4084, 02-645-4085

✅✅Line : @linsmedical หรือ https://line.me/R/ti/p/%40linsmedical

จะรออะไรอีก Lin’ s #เปลี่ยนเรื่องแพทย์ให้เป็นเรื่องง่าย

Leave a Comment